Sirkulasjonspumper for viderekomne - webinar

Sirkulasjonspumper for viderekomne

Dette webinaret bygger videre på det tidligere webinaret "Sirkulasjon grunnkurs".
Salgsingeniør Pål Hatlestad, VVS, går igjennom pumpekurver, pumpevalg og praktisk montering.

Varighet: ca 30 minutter

Nyttige linker til mer informasjon om sirkulasjon

Webinar: Grunnkurs i sirkulasjon

Grundfos Product Center
Finn tekniske data om produktene i Grundfos Product Center her