Overvann og spillvann webinar

Produkter og løsninger til håndtering av overvann og spillvann

I dette webinaret presenterer Willy Sture, salgsingeniør VVS, og Ingvill Ydse, salgsingeniør VA, ulike pumpeløsninger for håndtering av overvann.
Webinaret varer i ca 40 min.


Overvann er et høyaktuelt tema som følge av klimaendringer som fører til økt nedbør, høyere frekvens av ekstremvær, og økt risiko for flom og jordras som utgjør fare for bygninger og infrastruktur. 


Det er stort fokus på overvannshåndtering i kommune og stat, og de fleste ønsker at nedbør skal håndteres gjennom infiltrasjon i grunnen lokalt, og føres naturlig til åpne vannveier. Men i tilfeller med ekstreme nedbørsmengder klarer ikke nødvendigvis vannveiene å håndtere alt vannet. I slike situasjoner må man benytte pumper og pumpestasjoner for å flytte overvannet.

Mer informasjon om produkter og løsninger til håndtering av overvann og spillvann

Dimensjoneringsprogram for pumpestasjoner
Bruk vårt dimensjoneringsprogram for å velge riktig pumpestasjon. Se mer her.

Grundfos Product Center
Finn tekniske data om produktene og løsningene fra webinaret i Grundfos Product Center her.