ECADEMY

Water Distribution

Dette kurset gir deg en grundig innføring i Grundfos vanndistribusjon og de mange fordelene ved systemtrykkhåndtering.

Grundfos vanndistribusjon

EMNEOPPGAVER

Trykkhåndtering med et vanntårn

Beregnet tid - min

Lær hvordan du kan ha et vanntårn i nettverket ditt til bruk i nødsituasjoner og fremdeles kunne trykkhåndtere nettverket.

Optimalisere effektivitet med vannforsyningsområder (District Metering Areas, DMA)

Beregnet tid - min

Lær hvordan det å dele opp vannforsyningen i store urbane områder i soner kalt vannforsyningsområder kan hjelpe å optimalisere nettverkseffektiviteten og sørge for betydelig sparing i drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Optimalisere trykkhåndtering i nettverket

Beregnet tid - min

Lær hvordan du kan optimalisere nettverkstrykkhåndtering med trykkøkning- og trykkreduseringstiltak som lar deg oppnå et forhåndsvalgt, lavt konstant trykk for å tilfredsstille forbrukere.

Behovsdrevet distribusjon (Demand Driven Distribution, DDD)

Beregnet tid - min

Oppdag hvordan betydelige økonomiske besparelser kan oppnås med trykkhåndtering med den intelligente pumpesystemløsningen behovsdrevet distribusjon (Demand Driven Distribution, DDD). Behovsdrevet distribusjon (DDD) reduserer lekkasjetap samt drifts- og vedlikeholdskostnader mens den øker effektivitet og komfort.