ECADEMY

4010810_CM_ECADEMY_IndustrialWaterTreatment_300x300_JW

I dette kurset vil du få en grundig innføring i gjenbruk av vann i industrien og lære om de forskjellige typene industrielle prosesser. Til slutt vil du få et innblikk i fordelene ved å tilføre intelligens til gjenbruk av vann. 

Gjenbruk av vann i industrien