ECADEMY

Grundfos ALPHA3

Dette emnet gir deg en innføring i ALPHA2s funksjoner og fordeler og dens mange reguleringsformer, med spesielt fokus på effektiv og enkel innregulering av oppvarming i eneboliger. 

ALPHA2 sirkulasjonspumpe og enkel innregulering med GO Balance-appen

EMNEOPPGAVER

Innføring i innregulering i eneboliger

Beregnet tid - min

Lær hvorfor et godt innregulert varmesystem er viktig for huseiere og hvordan du kan oppnå dette på enklest mulig måte.

Enkel innregulering med ALPHA Reader og GO Balance-appen

Beregnet tid - min

Lær hvordan du foretar innregulering av to-rørs radiatorsystemer enklere enn noensinne med GO Balance-appen ved å bruke ALPHA Reader med ALPHA2-pumpen.

Hvorfor du bør velge ALPHA2 sirkulasjonspumpe

Beregnet tid - min

Finn ut hva som virkelig gjør ALPHA2-sirkulasjonspumpen unik og hvorfor du bør velge den, med fokus på den enkle innreguleringen, ingen blokkering og best virkningsgrad i sin klasse.

Innregulering av kombinerte radiator- og gulvvarmesystemer

Beregnet tid - min

Lær noen av de viktigste trinnene i den intuitive prosessen med å innregulere et kombinert system ved hjelp av Grundfos GO Balance-appen.

En innføring i reguleringsformer for ALPHA2

Beregnet tid - min

Få innsikt i de 10 reguleringsformene i ALPHA2, inklusiv modus for fast hastighet, konstant- og proporsjonaltrykkmodus samt AUTOADAPT, den mest avanserte reguleringsformen.