ECADEMY

Spm.: Hvilken formel vil du bruke til å beregne motorens virkningsgrad hvis motoreffekten er oppført i hk?