ECADEMY

Elektromotorer

Identifiser komponentene i en el-motor, og lær å beregne dens virkningsgrad.