ECADEMY

course-level-controller-master-300x300

På dette kurset blir du kjent med vår pumpestyring kalt LC. Vi tar deg først gjennom en grunnleggende innføring, før vi går litt dypere til verks og undersøker hvordan funksjonene kan komme deg som kunde til gode. Du vil også lære å installere og ta i bruk pumpestyringen.(nivåregulatoren) 

LC-pumpestyring