ECADEMY

Hvor stor en del af verdens samlede vandmængde er ferskvand?