ECADEMY

Grunnleggende pumpeteori og pumpetyper

En generell introduksjon til positive forskyvningspumper og sentrifugalpumper.