ECADEMY

Grunleggende hydraulikk

Innføring i hydraulikk i vannpumpeanlegg og forholdet mellom gjennomstrømning, trykkhøyde og energi.