If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos

Emnet er fullført - Ønsker du å lære mer?

Du er nå en ALPHA3-ekspert!

Kjære [firstname] [lastname],
Takk for at du har fullført ALPHA3 oppgavene i Grundfos Ecademy. Vi håper det var lærerikt for deg og at du vil kunne bruke det ved installasjon av pumper og innregulering i fremtiden.

Når du er klar for å bruke Grundfos GO Balance-appen, kan den lastes ned gratis både på iPhone- og Android-telefoner. Bruk den relevante linken nedenfor for enten App Store eller Google Play.

App Store (iPhone): https://itunes.apple.com/dk/app/grundfos-go-balance/id1007147002?mt=8

Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grundfos.go.balance

Med vennlig hilsen
Ecademy-teamet

Secondary story headline

Secondary story text
Recommended for you
Grundvandspumpning
Grundlæggende hydraulik og pumpeydelse
Transport af spildevand
Grundfos Autoadapt
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy