ECADEMY

Hvordan du bytter en gammel sirkulasjonspumpe

Se hvor enkelt det er å bytte ut en eldre sirkulasjonspumpe med en ALPHA2-sirkulasjonspumpe i denne e-læringsoppgaven på 2 minutter.