Teknisk selvhjelp

Trenger du teknisk hjelp i forbindelse med feilsøking eller har spørsmål om montering, igangkjøring eller vedlikehold? 

Under har du tre produktgrupper som inneholder teknisk dokumentasjon for flere av de mest etterspurte produktene våre.

Finn informasjon om det aktuelle produktet i quick-guide eller montering/vedlikeholdsinstruksjon.

Ved feilsøking sjekk i montering -og vedlikeholdsinstruksjon at produktet er korrekt montert og at de nødvendige betingelsene for sikker drift er ivaretatt. Du vil for mange av produktene også finne et eget kapittel for feilsøking. 
Har du spørsmål til dokumentasjonen, ta kontakt.

For informasjon om andre produkter, gå til Grundfos Product Center.

Bestilling for privatkunder

Alt vårt salg distribueres via grossist og installatører. Vi anbefaler deg derfor ved kjøp eller prisforespørsel av reservedeler eller ny pumpe, om å ta kontakt med din lokale rørlegger eller via våre autoriserte servicepartnere