Vedlikeholdsavtale

Vil du sikre din investering?

Med en vedlikeholdsavtale fungerer pumpeparken alltid optimalt

En vedlikeholdsavtale gir deg direkte adgang til Grundfos samlede kompetanse og kunnskap om pumper. Det er også økonomisk attraktivt.
Utover fordelene ved "stordrift", får du også et perfekt utgangspunkt
for beregning av ditt fremtidige bruk.

Nøyaktig registrering sikrer effektiv kommunikasjon

Du kjenner sikkert følelsen: Du snakker med en i telefonen, men du føler at den andre ikke helt forstår problemet. Med GRUNDFOS vedlikeholdsavtale har vi registrert alle dine pumper, og det sikrer en tydeligere og mer effektiv kommunikasjon. Samtidig gjør det oss i stand til å gi deg best mulig teknisk bistand – hver gang.

Hva du får med en vedlikeholdsavtale:

Med en vedlikeholdsavtale gis det:

Garanti for bruk av originale reservedeler        
Service utført av spesialutdannede GRUNDFOS servicemontører        
Rask responstid         
Landsdekkende service -         
Adgang til GRUNDFOS Servicesenter -         
Garanti på utførte reparasjoner -         
Statusrapport etter hvert besøk 

En vedlikeholdsavtale betyr også:        
- Rabatt på reservedeler         
- Rabatt på utskiftning av de pumpene som er dekket i avtalen   
- Konverteringsliste i forbindelse med utskiftning         
- Kvalifisert rådgivning og problemløsning

Innhold i en vedlikeholdsavtale:

Avløpsvann
En årlig overhaling av pumpeparken hvor det utføres en detaljert kontroll av vitale deler, som pumper, motorer og styringer  

Rent vann
En årlig overhaling av pumpen hvor det utføres en detaljert
kontroll av vitale deler, som pumpe, motor og styringer

En vedlikeholdsavtale fra GRUNDFOS består av det du trenger.

Ved å ha en vedlikeholdsavtale med GRUNDFOS trenger du ikke
å bekymre deg for noe. Vi kombinerer en rekke av våre serviceytelser slik at de passer dine behov, og sikrer at systemene alltid kjører
optimalt.

Med en vedlikeholdsavtale sikrer du deg mot uforutsette
utgifter. Samtidig gjør du dine årlige driftsutgifter faste, og dermed
forutsigbare.

En vedlikeholdsavtale med GRUNDFOS betyr:

- Utdannet og dyktig personale håndterer dine servicebehov
- Regelmessig overhaling av pumpene for å unngå driftsstopp
- Du sikres mot uforutsette utgifter ved vedlikehold.

Med en vedligeholdelsesaftale sikrer du dig mod uforudsete udgifter. Samtidig gør du dine årlige driftsudgifter faste og dermed forudsigelige.

1. Med en vedlikeholdsavtale blir ditt vedlikehold programmert  

2. Montører fungerer som pumpenes vaktmester.

3. GRUNDFOS sikrer og optimaliserer driften av pumpeinstallasjoner.

4. GRUNDFOS er en fast del av driftsteamet.

5. GRUNDFOS har egen nøkkel og planlegger servicearbeidet, og beslutter ofte om gamle pumper skal skiftes ut eller optimaliseres.

6. Du unngår at pumpene står stille, som kan få enorme konsekvenser for virksomheten.

7. GRUNDFOS forebygger feil og sikrer rask hjelp hvis uhellet er ute.

8. Du unngår overraskelser

9. En VHA kan ansees som en forsikring.

For mer informasjon ta kontakt med vår serviceadministrasjon på telefon 22 90 47 00

Se vores printvenlige løsblad omkring Vedligeholdelsesaftaler