Hvor og når er pumpen produsert

Hvordan avleses data?

YY er årstallskode

MM er måned (01 til 12)

WW er uke (01 til 53)

P, C og X har ingen betydning i forhold til produksjonstidspunktet

UPS serie 100 og 200


UPS serie 100 og serie 200

PC YYWW (ALPHA+ og ALPHA PRO)

UPS


ALPHA2

PC YYWW

alpha2


JP 5 og JP 6

PXYYWW

JP


Conlift L
YYMM

conlift


Unilift KP

PXYYWWXXXX

unilift


Unilift CC

PCYYWW

uniliftcc


Sololift+

PC YYWW

sololift


Unilift AP basic
og AP12
P. date YY/WW/XX

uniliftap


SQ 2-55, SQ 2-70
og SQ 2-85
PX YYWW

sq


Membranbeholder
YYYY/MM

gt_tank


MQ

PX YYWW

mq