Vores servicepolitik

Vår servicepolitikk

Grundfos markedsfører aktivt sin After Sales Service til individuelle markedssegmenter og yter rask og effektiv service.  

Grundfos’ service utføres alltid av teknikere med høy faglig kompetanse.

Grundfos garanterer servicekvalitet fra alle selskaper innad i konsernet, på sine respektive markeder.

Grundfos og våre distributører garanterer at de Grundfos-produktene som videreselges til tredjepartsland kan få service på det aktuelle markedet.  

Grundfos-produkter får service hos Grundfos eller våre distributører på deres individuelle markeder, uavhengig av hvor produktene er kjøpt.  

Grundfos har treningsfasiliteter til rådighet for sitt servicepersonale. Service og reparasjoner av Grundfos-produkter utføres ved anvendelse av verktøy, utstyr og testfasiliteter som Grundfos har fastsatt og godkjent.

Utskiftede og reparerte Grundfos-produkter merkes i henhold til gjeldende standarder hos Grundfos. Reparerte eller utskiftede produkter har de samme tekniske spesifikasjonene som originalproduktene.

Grundfos garanterer service på produkter i ti år etter at produksjonen av produktet har stoppet. Alternativt kan Grundfos velge å levere erstatningsprodukter.

Servicepolitikken vi i GRUNDFOS Norge AS holder, er Grundfos konsernets servicepolitikk.