Forenklet reklamasjonsbehandling

Forenklet reklamasjonsbehandling

Forenklet reklamasjonsbehandling gir grossisten, som vår forhandler, rett til å godkjenne reklamasjon og utlevere ny pumpe til kunden i erstatning etter følgende regler: 

  • Ved å sende inn skjema og pumpe, erklærer personen som skriver under «kunde»-feltet i skjemaet, at en ny pumpe vil bli montert forskriftsmessig
  • Forenklet reklamasjonsbehandling gjelder kun for pumpetyper som er angitt i skjemaet for reklamasjon
  • Reklamasjon skal skje innen 24 måneder fra leveringsdato, hvis ikke annet er avtalt
  • Reklamasjonen skal godkjennes uansett årsak til utskifting
  • Skjemaet legges ved den defekte pumpen som returneres til Grundfos Norge AS
  • Avsender betaler for frakt av pumpen som sendes til Grundfos Norge AS

 
Se Grundfos salgs- og leveringsbetingelser her for mer informasjon.