SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Oversikt

Oversikt

Intelligente doseringspumper med nye drev- og justeringsmekanismer er den ideelle løsning til stadigt mere komplicerede doseringsopgaver. De gør hverdagen nemmere ved at holde processerne kørende med stor nøjagtighed, driftssikkerhed og omkostningseffektivitet.

SMART Digital-doseringspumper sikrer førnævnte ved hjælp af avanceret drevteknologi, hidtil uset brugervenlighed ved betjening og et intelligent FlowControl-system. Disse egenskaber giver meget præcise, driftssikre og omkostningseffektive processer kombineret med det bedst mulige forhold mellem pris og ydelse.

Der findes tre forskellige pumpeprogrammer, som alle har kraftige, hastighedsregulerede stepmotorer; en universel strømforsyning samt en membran i 100 % PTFE, som opfylder selv de strengeste krav til kemikaliebestandighed og holdbarhed.

DDA

DDA-modellen er pumpen til komplekse og krævende anvendelsesformål, hvor der er fokus på maksimal processikkerhed. Ud over et omfattende kapacitetsområde og et nedreguleringsforhold på 1: 3000 er den udstyret med FlowControl, trykovervågning, AutoFlowAdapt og integreret flowmåling. Pakken til industrielle formål fuldendes med ekstra driftsformer, eksempelvis ugedoseringstidsstyring, og nye funktioner, herunder automatisk afluftning.

DDC

DDC imponerer med funktioner som enkel og intuitiv betjening med klikhjul og et grafisk LC-display med mere end 25 sprog. Derudover kan alle standarddriftsformer og ind- og udgange, f.eks. analog styring eller udgangsrelæ, integreres i styresystemer. Pumpen er velegnet til en alle anvendelsesformål takket være funktioner som SlowMode (anti-kavitation) til trægtflydende medier og den ukomplicerede kalibreringstilstand.

DDE

DDE er den omkostningseffektive basismodel med alle fordelene ved Digital Dosing, f.eks. et maksimalt nedreguleringsforhold på 1: 1000 og jævn, trinløs dosering. Denne ene model kan erstatte en hel række eksisterende modeller med doseringshastigheder fra 0.006 til 6 l/t. Hastigheden indstilles ved hjælp af en logaritmisk skala fra 0.1 - 100 %. Modellens ukomplicerede impulsstyring, eksterne stopfunktion og tom-signal passer perfekt til basale OEM-anvendelsesformål.

Funktioner og fordele

 • Enkelhed – enkel håndtering og perfekt overblik og styring – selv på afstand.
 • Anlægget er ekstremt nemt at bruge takket være det nye klikhjul og enkel, intuitiv navigation via et grafisk LC-display med mere end 25 sprog. Det ønskede flow kan indstilles direkte på displayet i ml/t, l/t eller gph.
 • Det store LC-display angiver pumpens status ved at ændre baggrundsfarve, hvilket muliggør hurtig og nem styring af pumpens ydelse.

Modulopbygget – fleksibel og velegnet til alle miljøer og situationer

 • Den nye pumpefamilie har et nedreguleringsforhold på op til 1: 3000/1: 1000, hvilket reducerer det nødvendige antal modeller betydeligt.
 • Modellerne har en universel monteringsplade, som kan bruges ved alle de mest anvendte monteringsmetoder. Klikfunktionen gør det hurtigt og nemt at fjerne pumpen fra monteringspladen, hvis det er nødvendigt.
 • Maksimal fleksibilitet sikres af en rotérbar betjeningskube, en lang række justeringer og forsyningsspændinger (100-240 V, 50/60 Hz) samt et hydraulisk tilslutningssæt.
 • Den valgfri E-Box gør det muligt at integrere – og endda eftermontere – SMART Digital-pumper i anlæg som f.eks. komplekse Profibus-netværk.

Flowintelligens – højst mulige processikkerhed

 • FlowControl-systemet forhindrer uønskede stop – selv ved variable procesparametre, såsom variationer i anlægstrykket.
 • Den teknologi, der anvendes i SMART Digital-pumper, giver en præcis diagnosticering af de mest almindelige fejlårsager, som forekommer i forbindelse med dosering med membranpumper. Disse fejl beskrives med letforståelig tekst i alarmmenuen.
 • Derudover sikrer AutoFlowAdapt-funktionen, at doseringsprocessen fortsætter med det ønskede flow – selv når den udsættes for udefrakommende påvirkning. Når der f.eks. doseres afgassende medier, justeres motorstyringen automatisk, så snart der registreres luftbobler, således at disse kan slippe ud af pumpehovedet. Varierende modtryk i anlægget har heller ikke længere nogen indflydelse på det ønskede flow – afvigelser rettes automatisk af stepmotorens automatiske hastighedsreguleringsmekanisme.
 • Den integrerede flowmålingsfunktion unødvendiggør dyrt eksternt måleudstyr. Den aktuelle flowmåling vises direkte i displayet og kan også integreres i styrerummet via den analoge udgang eller om nødvendigt en busprotokol.

Processer

 • Desinfektion
 • pH-regulering
 • CIP
 • Dosering af kemikalier og biocider
 • Udfældning og flokkulering
 • Filtrering
 • Omvendt osmose.

Anvendelse

 • Drikkevandsbehandling
 • Spildevandsbehandling
 • Papir- og papirmasseindustrien
 • Tekstilindustrien
 • Behandling af rengøringsvand
 • Levnedsmiddelindustrien, mejerier
 • Behandling af vand fra køletårne
 • Behandling af kedelfødevand med lavt tryk.
Brosjyrer

Brosjyrer

 

Dosering og desinfektion

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Our new SMART Digital pump family can be flexibly installed in various positions due to its modular construction. With its user-friendly display and menu-structure, the pump is easy to operate. The integrated flow intelligence assures safe and continuous processes, making it an absolutely reliable pump.

Grundfosliterature-4352945.pdf (4 MB)

SMART Digital-doseringspumper fra 0,0025 til 30 l/t

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Leaflet)

The SMART Digital S generation DDA, DDC and DDE with powerful variable-speed stepper motor brings state-of-the art technology to perfection.

Grundfosliterature-3929707.pdf (317 KB)

Service
Installasjon

Installation

Idriftsætning

For at opnå optimal ydelse og optimale driftsbetingelser er det meget vigtigt, at produktet/anlægget er korrekt sat op og justeret fra starten. En Grundfos-serviceteknikers viden kombineret med brugen af dedikeret Grundfos-serviceværktøj til justering af pumpeydelsen garanterer den højest mulige virkningsgrad samt 100 % korrekt drift af udstyret. Idriftsættelse af pumpen anbefales i følgende tilfælde:

 • Hvis pumperne styres af en frekvensomformer.
 • Hvis pumpeanlægget er en del af et større anlæg, f.eks. et CTS-anlæg.
 • Hvis brugeren ønsker undervisning i korrekt betjening af pumpen.
 • Hvis pumpen udgør en væsentlig del af et vigtigt produktionsanlæg eller en anden type anlæg.
 • Hvis opsætningen er afgørende for, at Grundfos-produktet kan fungere i hele dets planlagte levetid, f.eks. inden for vandrensning. I sådanne tilfælde anbefales idriftsættelse ikke blot – det kræves.
 • Hvis sikkerheden er vigtig, f.eks. i desinfektionsanlæg.


Idriftsættelsen sker trin for trin, og der udarbejdes en rapport over pumpens indstillinger.
Du er altid velkommen til at kontakte din lokale Grundfos-virksomhed vedrørende idriftsættelse af dit nyinstallerede Grundfos-produkt.

Anbefalede reservedele

Selvom det er Grundfos' strategi at levere de bedst mulige pumpeløsninger til vores kunder, vil nogle af komponenterne efter en lang driftsperiode i visse situationer blive slidt. Hvis korte driftsstop er et krav, eller hvis pumpen er installeret i et svært tilgængeligt område, hvor det kan tage lang tid at få leveret reservedele, kan det anbefales at have et mindre lager af de anbefalede reservedele.
Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for oplysninger om anbefalede reservedele eller servicesæt til dit Grundfos-produkt.

Drift

Drift

En Grundfos-serviceaftale sikrer effektiv og uafbrudt drift af dit pumpeanlæg og giver dig adgang til Grundfos' servicecentre og autoriserede servicepartnere i hele verden – døgnet rundt.

Forebyggelse er bedre og mere omkostningseffektivt end helbredelse

Når du har købt en pumpe, vil du gerne have, den skal fungere effektivt og pålideligt. En formel serviceaftale med Grundfos giver dig ro i sindet. Desuden giver den mening rent økonomisk, idet dine omkostninger til vedligeholdelse kommer til at ligge fast, samtidig med at du vil kunne få betydelige rabatter på reservedele.

Du sammensætter ganske enkelt en række serviceprogrammer, så de passer til dine behov, og lader så os om at udføre planlagte vedligeholdelsesbesøg for at forhindre driftsstop. Vi tilbyder tre typer serviceaftaler til alle pumper:

 • Grundlæggende
 • Udvidet
 • Total.


Uanset hvilken aftale du vælger, vil dit udstyr altid blive serviceret af specialuddannede medarbejdere.

Det omkostningseffektive valg

Korrekt vedligeholdte pumper kan reducere dit energiforbrug med op til 50 %. Desuden er det værd at huske på, at i en serie af pumper, der arbejder sammen, kan én fejlbehæftet pumpe påvirke alle de andre. En Grundfos-serviceaftale minimerer de samlede ejerskabsomkostninger ved en pumpe. Vores grundige beregning af livscyklusomkostningerne ved alle vores produkter betyder, at vi har overblik over de faktiske omkostninger ved en hvilken som helst af vores pumper.

Når du indgår en serviceaftale og lader vores veluddannede serviceteknikere servicere dine pumper, sikrer du dig imod uforudsete udgifter. Regelmæssig servicering og vedligeholdelse af dine pumper sikrer optimal virkningsgrad. Grundfos Service vedligeholder og reparerer dine pumper, og vores serviceeksperter kan rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.

Reparation og vedligeholdelse af eksisterende pumpeanlæg

Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Grundfos kan reparere dine pumper til de originale specifikationer. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation. Se Opgraderinger og udskiftninger for argumenter herfor.

Effektiv service – uanset hvor du befinder dig

Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.

Bindeled mellem pumper og mennesker Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.

Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.

Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.

Effektiv alarmstyring

Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.

Optimerer service og vedligeholdelse

Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.

Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere.

Erstatning

Udskiftning

CAPS

Formålet med CAPS er at tilbyde et komplet værktøj, som både indeholder et omfattende katalog over Grundfos' produkter og et dimensioneringsprogram til udvælgelse af den pumpe, der passer bedst til det givne formål.

Der er også en omfattende funktion til udvælgelse af pumpeudskiftninger til centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand samt en funktion til udarbejdelse af professionelle tilbud med kurver, tegninger, tekst, forbindelsesdiagrammer osv.
Alle disse kan eksporteres i de mest gængse filformater, f.eks. gif, bmp, txt og dxf.

Sidst, men ikke mindst, indeholder softwaren instruktioner og vejledninger til næsten alle Grundfos-pumper på flere sprog. Servicetegninger, eksploderede tegninger og dellister er tilgængelige for alle spildevandsprodukter såvel som mange andre pumpetyper.

CAPS findes i to versioner: WinCAPS, som fås på cd-rom, og onlineversionen WebCAPS, som er tilgængelig på Grundfos' website. WebCAPS indeholder ekstrafunktioner i form af CAD-tegninger og litteratur.

Reservedeler

Reservedele

Reservedele

"BE Responsible" er en af vores kerneværdier hos Grundfos. Det er vigtigt for os, at vores pumper konstrueres til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Én konsekvens af dette er, at servicetilbud, herunder reservedele og udskiftningssæt, defineres i udviklingsfasen.
Tilpassede servicetilbud, onlinebestilling og distributionscentre med hurtig responstid sikrer, at du har dine dele, når du skal bruge dem.

Liste over anbefalede reservedele

Listen angiver de dele, du bør have på lager, til servicering af dine pumper. Anbefalingerne kan findes på produktsitet i WebCAPS.

Særligt udviklede servicesæt

Servicesæt indeholder alt, hvad du har brug for til en specifik vedligeholdelses- eller reparationsopgave, herunder instruktion til adskillelse, udskiftning og samling.

Levering af reservedele inden for et døgn

For at være helt sikker på at du ikke kommer til at vente, kan vi sætte en samling reservedele til side, som er afgørende for netop dit anlæg. På den måde er du sikker på, at de er tilgængelige, når du får brug for dem.

10 års garanti

Vi garanterer, at du minimum de næste 10 år vil kunne få reservedele til en hvilken som helst Grundfos-pumpe, du køber i dag.

Kontakt
Salgskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00