MAGNA3 sirkulasjonspumpe - varming, kjøling, varmt tappevann

Oversikt

Oversikt

MAGNA3- og UPE-pumpene utgjør et bredt program av små, mellomstore og store sirkulasjonspumper med kommunikasjonsutstyr og motor med elektronisk hastighetsregulering basert på motorteknologi med permanent magnet (PM) og kompakt stator.

MAGNA3 er et innovativt medlem av Grundfos-familien av kvalitetssirkulasjonspumper.

Med en MAGNA3 er det slutt på å bekymre seg om kompliserte pumpeinnstillinger. Pumpen skal bare installeres, og så kjøre med fabrikkinnstillingen AUTOADAPT (kun MAGNA3).

MAGNA3 vil automatisk analysere varmeanlegget, finne den optmale innstilling og så løpende justere driften etter endringer i behovet. Resultatet er optimal komfort og minimalt energiforbruk. MAGNA3-pumpene er også ekstremt fleksible, driftssikre, stillegående og vedlikeholdsfrie, samtidig som levetiden er lang. De er utstyrt med IT-kommunikasjon og kan tilby ekstern styring og overvåkning via utbygningsmoduler.  

Anvendelse

Grundfos MAGNA3-sirkulasjonspumper er utviklet til å sirkulere væsker i følgende anlegg:

 • Varmeanlegg
 • Luftkondisjonering- og kjøleanlegg
 • Tappevannsanlegg 

Pumpeprogrammet kan også brukes i følgende anlegg:

 • Jordbaserede varmepumpeanlegg
 • Solvarmeanlegg

Funksjoner

 • AUTOADAPT
 • FLOWADAPT og FLOWLIMIT
 • Proposjonalstrykkregulering
 • Konstanttrykkregulering
 • Kontstanttemperaturregulering
 • Konstantkurvedrift
 • Drift på maks.- eller min.-kurve
 • Automatisk nattsenking
 • Ekstern motorbeskyttelse ikke påkrevd
 • Isolasjonsskall leveres med enkeltpumper til varmeanlegg
 • Stort temperaturområde, hvor medietemperatur og omgivelsestemperatur er uavhengig av hverandre.

Fordeler

 • Lavt energiforbruk. Alle MAGNA3-pumper overholder EuP 2015-kravene
 • AUTOADAPT funksjonen sikrer energisbesparelser
 • Innebygd differansetrykksensor og temperaturføler
 • Sikkert valg
 • Enkel installasjon
 • Vedlikeholdsfri og lang levetid
 • Utvidet brukergrensesnitt med TFT-display
 • Betjeningspanel med selvforklarende trykknapper av kvalitetssilikon
 • Arbeidsloggshistorikk
 • Enkel anleggsoptimalisering
 • Varmeenergimåler
 • Multipumpefunksjon
 • Ekstern styring og overvåkning via utvidelsesmoduler
 • Hele programmet leveres til et maksimalt anleggstrykk på 16 bar (PN 16).

Fordeler

 • Enkel installasjon
 • Lavt energiforbruk
 • Ekstern styring og overvåkning via utvidelsesmoduler
Brosjyrer

Brosjyrer

 

Cirkulationspumpens indstillingsguide

Cirkulationspumpens indstillingsguide (Produkt brochure)

indstillingsguide til cirkulationspumper fra Grundfos

Grundfosliterature-3942719.pdf (686 KB)

Grundfos udskiftningstabel

Udskiftningstabel (Produkt brochure)

Tabel med udskiftningslister

Grundfosliterature-3942718.pdf (845 KB)

MAGNA3 - Kræv mere

MAGNA3 - KRÆV MERE

Produktbrochure, MAGNA3, ALPHA2 og Grundfos GO


RPI kombi-sensor

RPI kombi-sensor til måling av trykk og ...

Energiøkonomisk anleggsdrift med MAGNA3 og TPE3 (dansk)


Saker
Service
Installasjon

Installation

Oplysninger og råd

Grundfos er en global leverandør af pumper og relaterede anlæg. Vores veluddannede serviceingeniører står klar til at hjælpe dig under installationen af din pumpe eller pumpeløsning. Grundfos-produkter er produceret efter meget høje standarder, hvilket medvirker til at sikre en lang levetid. Desuden er vores mange års erfaring med forskellige typer installation og installationsteknikker en vigtig faktor, når det handler om at maksimere levetiden for dine Grundfos-produkter og -anlæg.

Vi kan hjælpe dig med følgende:

 • Oplysninger om korrekt beskyttelse af vores pumper
 • Råd om den fysiske placering af pumpen i forbindelse med service/reparation
 • Råd om den fysiske placering af pumpen for at opretholde korrekt drift
 • Korrekt kabelføring i henhold til gængs praksis og kravene til elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for at få al den hjælp, du har brug for, i forbindelse med installation.

Drift

Drift

Optimering

Grundfos tilbyder en virkningsgradsanalyse af dit eksisterende pumpeanlæg, som giver dig forslag til, hvordan du kan øge virkningsgraden og dermed over tid opnå en omkostningsbesparelse.

Øg virkningsgraden i dit eksisterende anlæg

Gennem en virkningsgradsanalyse af dit eksisterende pumpeanlæg opnår du et grundlag for at øge virkningsgraden og dermed over tid opnå en omkostningsbesparelse. En virkningsgradsanalyse munder ud i en række forslag til, hvordan du kan øge virkningsgraden, og viser, hvordan dette kan hjælpe dig med at spare penge.

Grundfos tilbyder følgende analyseniveauer til evaluering af dit pumpeanlægs virkningsgrad:

 • Grundlæggende analyse.


En grundlæggende evaluering udføres udelukkende på grundlag af dataene fra pumpens typeskilt, hvor dens ydelse sammenlignes med den ydelse, som moderne pumper med mere effektiv teknologi og mere effektive materialer kan levere.

 • Hurtig analyse af pumpevirkningsgrad.


Pumpens tryk og energiforbrug i kWh måles. Flowet estimeres på baggrund af tilgængelige pumpedata og resultaterne af målingerne.

Mulige forslag til forbedring af virkningsgraden kunne være opgradering af hastighedsstyringen eller motoren, rør med andre dimensioner, installation af en styring eller måske en aftale om rutinemæssige eftersyn.

Komplet pumpevurdering

Grundfos Pump Audit er et diagnoseværktøj, som vi anvender til at kontrollere, om pumpeanlægget kører ved det optimale energiforbrug, hvilket sikrer, at dine omkostninger holdes på et absolut minimum – nu og i fremtiden. Første trin i pumpevurderingen er Grundfos' virkningsgradsanalyse. Se Udskiftningsanalyse for at læse mere om Grundfos Pump Audit.

Serviceaftale

En Grundfos-serviceaftale sikrer effektiv og uafbrudt drift af dit pumpeanlæg og giver dig adgang til Grundfos' servicecentre og autoriserede servicepartnere i hele verden – døgnet rundt.

Forebyggelse er bedre og mere omkostningseffektivt end helbredelse

Når du har købt en pumpe, vil du gerne have, den skal fungere effektivt og pålideligt. En formel serviceaftale med Grundfos giver dig ro i sindet. Desuden giver den mening rent økonomisk, idet dine omkostninger til vedligeholdelse kommer til at ligge fast, samtidig med at du vil kunne få betydelige rabatter på reservedele.

Du sammensætter ganske enkelt en række serviceprogrammer, så de passer til dine behov, og lader så os om at udføre planlagte vedligeholdelsesbesøg for at forhindre driftsstop. Vi tilbyder tre typer serviceaftaler til alle pumper:

 • Grundlæggende
 • Udvidet
 • Total.


Uanset hvilken aftale du vælger, vil dit udstyr altid blive serviceret af specialuddannede medarbejdere.

Det omkostningseffektive valg

Korrekt vedligeholdte pumper kan reducere dit energiforbrug med op til 50 %. Desuden er det værd at huske på, at i en serie af pumper, der arbejder sammen, kan én fejlbehæftet pumpe påvirke alle de andre. En Grundfos-serviceaftale minimerer de samlede ejerskabsomkostninger ved en pumpe. Vores grundige beregning af livscyklusomkostningerne ved alle vores produkter betyder, at vi har overblik over de faktiske omkostninger ved en hvilken som helst af vores pumper.

Når du indgår en serviceaftale og lader vores veluddannede serviceteknikere servicere dine pumper, sikrer du dig imod uforudsete udgifter. Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af dine pumper sikrer, at de kører med optimal virkningsgrad.

Reparation og vedligeholdelse

Grundfos Service kan rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.

Ikke alle vores produkter kræver reservedele. Vores pumper er konstrueret til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Ved nogle udslidte pumper opnås den største virkningsgrad og driftssikkerhed dog ved at udskifte dem frem for at reparere dem.

Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation.

Effektiv service – uanset hvor du befinder dig

Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.

Bindeled mellem pumper og mennesker

Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.

Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.

Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition. Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.

Effektiv alarmstyring

Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.

Optimerer service og vedligeholdelse

Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.

Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere.

Erstatning

Udskiftning

Grundfos' udskiftningsprogram

Grundfos har en omfattende udskiftningsliste for centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand. Du kan få adgang til en udskiftningsliste i SAP ved at klikke på knappen Udskiftning øverst på skærmen. Når du har valgt producenten af den pumpe, du ønsker at udskifte, kan du foretage et foreløbigt valg ved at indtaste en typebetegnelse, en rørtilslutning eller en indbygningslængde.

Afhængigt af lokal tilgængelighed medfølger der også afstandsstykker, hvis den eksisterende pumpe har en længere indbygningslængde end den nye pumpe.
Eventuelle særlige forhold, som skal tages i betragtning ved udskiftning af pumpen, vises, hvis du trykker på knappen Oplysninger i nederste venstre hjørne af skærmen.

CAPS

Formålet med CAPS er at tilbyde et komplet værktøj, som både indeholder et omfattende katalog over Grundfos' produkter og et dimensioneringsprogram til udvælgelse af den pumpe, der passer bedst til det givne formål.

Der er også en omfattende funktion til udvælgelse af pumpeudskiftninger til centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand samt en funktion til udarbejdelse af professionelle tilbud med kurver, tegninger, tekst, forbindelsesdiagrammer osv.

Sidst, men ikke mindst, indeholder softwaren instruktioner og vejledninger til næsten alle Grundfos-pumper på flere sprog. Servicetegninger, eksploderede tegninger og dellister er tilgængelige for alle spildevandsprodukter såvel som mange andre pumpetyper.

CAPS findes i to versioner: WinCAPS, som fås på cd-rom, og onlineversionen WebCAPS, som er tilgængelig på Grundfos' website. WebCAPS indeholder ekstrafunktioner i form af CAD-tegninger og litteratur.

Reservedeler

Reservedele

Ikke alle vores produkter kræver reservedele. Vores pumper er konstrueret til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Ved nogle udslidte pumper opnås den største virkningsgrad og driftssikkerhed dog ved at udskifte dem frem for at reparere dem. Vores seneste generationer af produkter byder på øget komfort, bedre funktionalitet og øget valuta for pengene.
 
Som totalleverandør af pumper kan vi garantere, at vores løsninger er både driftssikre og omkostningseffektive. I tæt samarbejde med dig skaber vi den bedst mulige pumpeløsning til dine behov, som lever op til – og endda overgår – dine forventninger.

Du kan også finde de oplysninger, du har behov for, online. Vi har udarbejdet en komplet liste over udskiftningspumper, der vil forbedre din pumpeydelse mest muligt.

Kontakt
Salgskontor

Kontakt os

Vælg land for at kontakte dit lokale salgsselskab


Telefon

+47 22 90 47 00
Servicecenter

Kontakt os

Vælg land for at kontakte dit lokale servicecenter


Telefon

+47 22 90 47 00