PE Standard-pumpebrønd

Oversikt

Oversikt

Grundfos PE Standard er en ny generation af små, rotationsstøbte pumpebrønde til meget konkurrencedygtige priser. Grundfos leverer brøndene færdigmonterede med indvendig rørføring, afspærrings- og kontraventil, pumpe, niveaustyring og dæksel – klar til at grave ned og klar til brug efter tilslutning.

På baggrund af erfaringer er serien standardiseret til 12 forskellige modeller fordelt på 4 typer. Det har gjort det muligt at serieproducere brønde i meget høj kvalitet til lav pris.

Brøndene er forsynet med vvs-nummer, og vvs-grossisterne er lagerførende.

Serien er bl.a. udviklet til de 100.000 ejendomme, der er omfattet af bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen vedrørende kloakering i det åbne land.

Brøndene fremstilles i helstøbt polyethylen, og alle materialer er korrosionsfrie.

Applikationer

Grundfos PE Standard serien består af 4 forskellige typer fordelt på 12 modeller:

 • PE Standard, ø400 med Grundfos Unilift CC7
 • Til dræn-, overflade- og grundvand fra fx kælderskakte, mindre omfangsdræn m.m.
 • PE Standard, ø400/ø600 med Grundfos AP35 Basic
 • Til dræn-, overflade- og gråt spildevand samt i forbindelse med tryknedsivning af bundfældet sort spildevand (ø600 brønden opfylder kravene i Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg)
 • PE Standard, ø600 med Grundfos SEG (AUTOADAPT)
 • Med skæresystem for sort spildevand – velegnet til større løftehøjder eller pumpning over længere afstande i lille trykledning
 • PE Standard, ø800 med Grundfos SLV65 (AUTOADAPT)
 • Med 65 mm fri gennemstrømning for sort spildevand

Fakta og fordele

 • Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
 • Sikker drift og lang levetid
 • Helstøbt og korrosionsfri polyethylen
 • Lys grå farve sikrer enkel, visuel inspektion
 • Sumpen er konstrueret, så slam- og lugtproblemer reduceres, og opdrift ved høj grundvandsstand forebygges
 • Korrosionsfri indvendig PE-rørføring med snapkobling
 • Afspærrings- og kontraventiler i rustfrit stål eller PE/PP
 • Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
 • Pumpestyring af mindre pumper ved hjælp af niveauvippe, der automatisk starter og stopper pumpen
 • Trykstyring af de større pumper ved hjælp af AUTOADAPT, der automatisk starter og stopper pumpen og som har indbygget motorbeskyttelse samt sikring af omløbsretning
 • Aflåseligt PE-topdæksel for fodgængertrafik
 • Andre dækselløsninger kan leveres
 • Alarm/overvågning kan leveres som ekstraudstyr

Find brøndtegninger i fanen Brochurer

Fordeler

 • Færdigmonteret brønde – klar til nedgravning og tilslutning
 • Sikker drift og lang levetid
 • Helstøbt og korrosionsfri polyethylen
Brosjyrer

Brosjyrer

 

Brochure

PE Standard pumpebrønde (Produkt brochure)

Prisoptimeret brøndprogram

Grundfosliterature-3379414.pdf (2 MB)

PE Standard ø400 med Unilift CC7

Brønd for dræn- og grundvand

Dræn- og grundvandsbrønd.
PE Standard ø400x2000 med Unilift CC7-pumpe
Best. nr. 97771882, vvs-nr. 39 1385.042


PE Standard ø400 med Unilift CC7

Brønd for dræn- og grundvand

Dræn- og grundvandsbrønd.
PE Standard ø400x2500+3000 med Unilift CC7-pumpe
Best. nr. 97771883, vvs-nr. 39 1385.043 (ø400x2500)
Best. nr. 97771884, vvs-nr. 39 1385.044 (ø400x3000)


PE Standard ø400 med AP35B

Brønd for dræn-, overflade- og gråt ...

Dræn-, overfalde-, gråt spildevand samt tryknedsivning.
PE Standard ø400x2000 med AP35B-pumpe
Best. nr. 97772469, vvs-nr. 39 1385.063


PE Standard ø600 med AP35B

Brønd for dræn-, overflade- og gråt ...

Dræn-, overfalde-, gråt spildevand samt tryknedsivning.
PE Standard ø600x2000+2500 med AP35B-pumpe
Best. nr. 97772470, vvs-nr. 39 1385.064 (ø600x2000)
Best. nr. 97772497, vvs-nr. 39 1385.065 (ø600x2500)


PE Standard ø600 med SEG-pumpe

Brønd for sort spildevand

Sort spildevandsbrønd med skæresystem.
PE Standard ø600x2000+2500 med SEG-pumpe
Best. nr. 97771888, vvs-nr. 39 1385.168 (ø600x2000)
Best. nr. 97771889, vvs-nr. 39 1385.169 (ø600x2500)


PE Standard ø600 med SEG AUTOADAPT-pumpe

Brønd for sort spildevand

Sort spildevandsbrønd med skæresystem.
PE Standard ø600x2000+2500 med SEG AUTOADAPT-pumpe
Best. nr. 97790761, vvs-nr. 39 1385.170
Best. nr. 97790762, vvs-nr. 39 1385.171


Skurvognsbrønd med SEG-pumpe

Brønd til skurvogne

Skurvognsbrønd med skæresystem for sort spildevand
PE Flex ø600x1000 med SEG-pumpe
Best. nr. 91710074, vvs-nr. 39 1387.166


Service
Installasjon

Installation

Oplysninger og råd

Grundfos er en global leverandør af pumper og relaterede anlæg. Vores veluddannede serviceingeniører står klar til at hjælpe dig under installationen af din pumpe eller pumpeløsning. Grundfos-produkter er produceret efter meget høje standarder, hvilket medvirker til at sikre en lang levetid. Desuden er vores mange års erfaring med forskellige typer installation og installationsteknikker en vigtig faktor, når det handler om at maksimere levetiden for dine Grundfos-produkter og -anlæg.

Vi kan hjælpe dig med følgende:

 • Oplysninger om korrekt beskyttelse af vores pumper
 • Råd om den fysiske placering af pumpen i forbindelse med service/reparation
 • Råd om den fysiske placering af pumpen for at opretholde korrekt drift
 • Korrekt kabelføring i henhold til gængs praksis og kravene til elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for at få al den hjælp, du har brug for, i forbindelse med installation.

Idriftsættelse

Dette produkt kan installeres som en del af en større løsning, hvor en række Grundfos-produkter arbejder sammen. For at opnå optimal ydelse er det meget vigtigt, at anlægget er korrekt sat op og justeret fra starten. En Grundfos-serviceteknikers viden og erfaring kombineret med brugen af dedikeret Grundfos-serviceværktøj til justering af pumpeydelsen garanterer den højest mulige virkningsgrad samt 100 % korrekt drift af udstyret. Idriftsættelse anbefales i følgende tilfælde:

 • Hvis to eller flere Grundfos-produkter arbejder sammen i et anlæg, f.eks. i trykforøger- eller spildevandsanlæg.
 • Hvis pumperne er en del af et større anlæg, f.eks. et CTS-anlæg.
 • Hvis brugeren ønsker undervisning i korrekt betjening af pumperne/anlægget.
 • Hvis opsætningen er afgørende for, at Grundfos-produktet kan fungere i hele dets planlagte levetid, f.eks. inden for vandrensning. I sådanne tilfælde anbefales idriftsættelse ikke blot – det kræves.
 • Hvis sikkerheden er vigtig, f.eks. i desinfektionsanlæg

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale Grundfos-virksomhed vedrørende idriftsættelse af dit nyinstallerede Grundfos-produkt.

Anbefalede reservedele

Selvom det er Grundfos' strategi at levere de bedst mulige pumpeløsninger til vores kunder, vil nogle af komponenterne efter en lang driftsperiode i visse situationer blive slidt. Hvis korte driftsstop er et krav, eller hvis pumpen er installeret i et svært tilgængeligt område, hvor det kan tage lang tid at få leveret reservedele, kan det anbefales at have et mindre lager af de anbefalede reservedele.

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for oplysninger om anbefalede reservedele eller servicesæt til dit Grundfos-produkt.

Drift

Operation

Drift

Reparation og vedligeholdelse

Grundfos Service vedligeholder og reparerer dine pumper. Vores serviceeksperter kan også rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.

Reparation og vedligeholdelse af eksisterende pumpeanlæg

Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Grundfos kan reparere dine pumper til de originale specifikationer. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation. Se Opgraderinger og udskiftninger for argumenter herfor.

Effektiv service – uanset hvor du befinder dig

Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.

Bindeled mellem pumper og mennesker

Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.

Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.

Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.

Effektiv alarmstyring

Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.

Optimerer service og vedligeholdelse

Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.

Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere. Grundfos Pump Audit er vores udskiftningsanalyse. Her er tale om et komplet diagnoseværktøj, der tager højde for dit anlæg, dets energiøkonomi samt de samlede livscyklusomkostninger ved din pumpeløsning. Grundfos Pump Audit giver detaljerede anbefalinger til udskiftning, herunder anslået tilbagebetalingstid.

Erstatning

Replacement

Reservedeler

Spareparts

Kontakt
Salgsselskab

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00