Digital dosering, DME

Oversikt

Oversikt

Grundfos DME Digital Dosing-pumper forener enestående nøjagtighed med brugervenlighed og dækker store doseringsmængder fra 60 l/t til 940 l/t med få varianter.

Digital dosering

Brugen af en stepmotor/EC-drev optimerer styringen af slaghastigheden og gør den yderst præcis. Varigheden af de enkelte trykslag varierer afhængigt af flowindstillingen. Varigheden af sugeslagene er altid ens, men kan forlænges ved hjælp af antikavitationsfunktionen og således tilpasses behovet. På den måde suges der altid med den fulde slagmængde. Dette resulterer i trinløs dosering og lavere pulsering i doseringsanlægget – vigtige faktorer, når man ønsker at sikre jævn pumpning af afgassende medier, samt i installationer, som kræver lange sugeledninger.

DME-pumpeprogrammet har alle de samme fordele som de meget roste mindre pumper i Digital Dosing-programmet og gør således nøjagtig dosering nemmere end nogensinde.

Præcis og nem indstilling

Operatøren kan nemt installere pumpen og indstille den til at afgive præcist den mængde doseringsmedie, der kræves. Pumpeindstillingerne kan aflæses direkte i displayet i ml/t eller l/t, impulser eller batcher. Driftstilstanden vises ved hjælp af ikoner.

Nedreguleringsforhold 1: 800

Med et nedreguleringsforhold, der er 10 gange bedre end for traditionelt udstyr, giver DME Digital Dosing-pumperne maksimal fleksibilitet og nøjagtighed.

Nedregulering af sugeslaget til 75 %, 50 % eller 25 % af den maksimale hastighed sikrer optimal spædning og fortrængning af selv de vanskeligste medier.

Unik teknologi

En unik drevteknologi og mikroprocessorstyring sikrer præcis dosering med lav pulsering, selv når pumpen arbejder med trægtflydende eller afgassende medier. I stedet for konventionel justering af slaglængden, reguleres en DME-pumpes kapacitet ved hjælp af automatisk justering af motorhastigheden under trykslaget og en fast hastighed for sugeslaget. Dette sikrer optimal og ensartet blanding.

Fieldbus-kommunikation

Fieldbus-kommunikation er muligt med et Profibus-interface og kan bruges til levering af ydelsesdata og statusoplysninger med henblik på kvalitetskontrol, forebyggende vedligeholdelse og fremtidig reference.

Overbelastningsbeskyttelse

Indbygget overbelastningsbeskyttelse overvåger pumpens modtryk og beskytter den mod for høj trykbelastning.

Switch-mode-strømforsyning

Switch-mode-strømforsyningen sikrer, at Grundfos DME Digital Dosing-pumper kan anvendes overalt i verden inden for området 100-240 VAC – 50/60 Hz.

Adskillige materialevarianter

Pumpehovederne til DME-pumper fås i rustfrit stål, PVDF og miljøvenligt og omkostningseffektivt polypropylen.

Processer:

Dosering af biocider og kemikalier, smøremiddel til transportbånd, forskellige typer syre, lud, flokkulerings- og koaguleringsmidler, kationiske og anioniske polymerer med meget forskellige viskositeter, udfældningsmidler og desinfektionsmidler samt CIP-processer.

Anvendelse

 • Papir- og papirmasseindustrien
 • Tekstilindustrien
 • Levnedsmiddelindustrien
 • Industrielt procesvand og behandling af spildevand
 • Drikkevandsbehandling.

Funktioner og fordele

 • Digital dosering
 • Forhold 1: 800
 • Stor nøjagtighed – unik teknologi
 • Dosering af trægtflydende medier
 • Robusthed og driftssikkerhed.
Brosjyrer

Brosjyrer

 

Digital dosering op til 940 l/t

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (293 KB)

få ren samvittighed

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dosering og desinfektion

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Service
Installasjon

Installation

Idriftsætning


For at opnå optimal ydelse og optimale driftsbetingelser er det meget vigtigt, at produktet/anlægget er korrekt sat op og justeret fra starten. En Grundfos-serviceteknikers viden kombineret med brugen af dedikeret Grundfos-serviceværktøj til justering af pumpeydelsen garanterer den højest mulige virkningsgrad samt 100 % korrekt drift af udstyret. Idriftsættelse af pumpen anbefales i følgende tilfælde:

 • Hvis pumperne styres af en frekvensomformer.
 • Hvis pumpeanlægget er en del af et større anlæg, f.eks. et CTS-anlæg.
 • Hvis brugeren ønsker undervisning i korrekt betjening af pumpen.
 • Hvis pumpen udgør en væsentlig del af et vigtigt produktionsanlæg eller en anden type anlæg.
 • Hvis opsætningen er afgørende for, at Grundfos-produktet kan fungere i hele dets planlagte levetid, f.eks. inden for vandrensning. I sådanne tilfælde anbefales idriftsættelse ikke blot – det kræves.
 • Hvis sikkerheden er vigtig, f.eks. i desinfektionsanlæg.

Idriftsættelsen sker trin for trin, og der udarbejdes en rapport over pumpens indstillinger.
Du er altid velkommen til at kontakte din lokale Grundfos-virksomhed vedrørende idriftsætning af dit nyinstallerede Grundfos-produkt.

Anbefalede reservedele

Selvom det er Grundfos' strategi at levere de bedst mulige pumpeløsninger til vores kunder, vil nogle af komponenterne efter en lang driftsperiode i visse situationer blive slidt. Hvis korte driftsstop er et krav, eller hvis pumpen er installeret i et svært tilgængeligt område, hvor det kan tage lang tid at få leveret reservedele, kan det anbefales at have et mindre lager af de anbefalede reservedele.
Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for oplysninger om anbefalede reservedele eller servicesæt til dit Grundfos-produkt.

Drift

Drift

En Grundfos-serviceaftale sikrer effektiv og uafbrudt drift af dit pumpeanlæg og giver dig adgang til Grundfos' servicecentre og autoriserede servicepartnere i hele verden – døgnet rundt.

Forebyggelse er bedre og mere omkostningseffektivt end helbredelse

Når du har købt en pumpe, vil du gerne have, den skal fungere effektivt og pålideligt. En formel serviceaftale med Grundfos giver dig ro i sindet. Desuden giver den mening rent økonomisk, idet dine omkostninger til vedligeholdelse kommer til at ligge fast, samtidig med at du vil kunne få betydelige rabatter på reservedele.

Du sammensætter ganske enkelt en række serviceprogrammer, så de passer til dine behov, og lader så os om at udføre planlagte vedligeholdelsesbesøg for at forhindre driftsstop. Vi tilbyder tre typer serviceaftaler til alle pumper:

 • Grundlæggende
 • Udvidet
 • Total.

Uanset hvilken aftale du vælger, vil dit udstyr altid blive serviceret af specialuddannede medarbejdere.

Det omkostningseffektive valg

Korrekt vedligeholdte pumper kan reducere dit energiforbrug med op til 50 %. Desuden er det værd at huske på, at i en serie af pumper, der arbejder sammen, kan én fejlbehæftet pumpe påvirke alle de andre. En Grundfos-serviceaftale minimerer de samlede ejerskabsomkostninger ved en pumpe. Vores grundige beregning af livscyklusomkostningerne ved alle vores produkter betyder, at vi har overblik over de faktiske omkostninger ved en hvilken som helst af vores pumper.

Når du indgår en serviceaftale og lader vores veluddannede serviceteknikere servicere dine pumper, sikrer du dig imod uforudsete udgifter. Regelmæssig servicering og vedligeholdelse af dine pumper sikrer optimal virkningsgrad. Grundfos Service vedligeholder og reparerer dine pumper, og vores serviceeksperter kan rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.

Reparation og vedligeholdelse af eksisterende pumpeanlæg

Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Grundfos kan reparere dine pumper til de originale specifikationer. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation. Se Opgraderinger og udskiftninger for argumenter herfor.

Effektiv service – uanset hvor du befinder dig

Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.


Bindeled mellem pumper og mennesker

Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.

Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.

Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.

Effektiv alarmstyring

Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.

Optimerer service og vedligeholdelse

Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.

Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere.

Erstatning

Udskiftning

CAPS

Formålet med CAPS er at tilbyde et komplet værktøj, som både indeholder et omfattende katalog over Grundfos' produkter og et dimensioneringsprogram til udvælgelse af den pumpe, der passer bedst til det givne formål.

Der er også en omfattende funktion til udvælgelse af pumpeudskiftninger til centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand samt en funktion til udarbejdelse af professionelle tilbud med kurver, tegninger, tekst, forbindelsesdiagrammer osv.
Alle disse kan eksporteres i de mest gængse filformater, f.eks. gif, bmp, txt og dxf.

Sidst, men ikke mindst, indeholder softwaren instruktioner og vejledninger til næsten alle Grundfos-pumper på flere sprog. Servicetegninger, eksploderede tegninger og dellister er tilgængelige for alle spildevandsprodukter såvel som mange andre pumpetyper.

CAPS findes i to versioner: WinCAPS, som fås på cd-rom, og onlineversionen WebCAPS, som er tilgængelig på Grundfos' website. WebCAPS indeholder ekstrafunktioner i form af CAD-tegninger og litteratur.

Reservedeler

Reservedele

Reservedele

"BE Responsible" er en af vores kerneværdier hos Grundfos. Det er vigtigt for os, at vores pumper konstrueres til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Én konsekvens af dette er, at servicetilbud, herunder reservedele og udskiftningssæt, defineres i udviklingsfasen.
Tilpassede servicetilbud, onlinebestilling og distributionscentre med hurtig responstid sikrer, at du har dine dele, når du skal bruge dem.

Liste over anbefalede reservedele

Listen angiver de dele, du bør have på lager, til servicering af dine pumper. Anbefalingerne kan findes på produktsitet i WebCAPS.

Særligt udviklede servicesæt

Servicesæt indeholder alt, hvad du har brug for til en specifik vedligeholdelses- eller reparationsopgave, herunder instruktion til adskillelse, udskiftning og samling.


Levering af reservedele inden for et døgn

For at være helt sikker på at du ikke kommer til at vente, kan vi sætte en samling reservedele til side, som er afgørende for netop dit anlæg. På den måde er du sikker på, at de er tilgængelige, når du får brug for dem.

10 års garanti

Vi garanterer, at du minimum de næste 10 år vil kunne få reservedele til en hvilken som helst Grundfos-pumpe, du køber i dag.

Kontakt
Salgskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00