CMV

Oversikt

Oversikt

Den vertikale flertrins-CMV-pumpe er udviklet med særlig fokus på bl.a. kompakthed og modulkonstruktion, hvilket muliggør talrige kundetilpassede løsninger. Pumpen består grundlæggende af en række ombyttelige moduler, som alle er konstrueret til at arbejde problemfrit sammen uanset anvendelsesformålet.

Pumperne er af typen tørløber (kort) og har mekanisk akseltætning.

CMV-pumperne leveres med fodstykke og udløbsdel i støbejern, mens de resterende væskeberørte dele er lavet af rustfrit stål (AISI 304/DIN 1.4301).

Anvendelse

Mens hver enkelt Grundfos CMV-pumpe kan tilpasses til at imødekomme individuelle behov, er pumpefamilien konstrueret til anvendelse inden for en lang række anvendelsesområder.

Disse inkluderer:

 • Trykforøgeranlæg
 • Private vandforsyningsanlæg
 • Køleanlæg
 • Luftkonditioneringsanlæg
 • Kunstvandingsanlæg i gartnerier
 • Små industrielle anlæg.

Funktioner og fordele

  • Kompakt design
  • Modulkonstruktion/kundetilpassede løsninger
  • Høj driftssikkerhed
  • Lavt støjniveau
  • Højtydende hydraulik
  • Grundfos-motor.

  Fordeler

  • Kompakt design
  • Modulkonstruktion/kundetilpassede løsninger
  • Høj driftssikkerhed
  Brosjyrer

  Brosjyrer

   

  CMV – produktbrochure

  CMV, Vertical multi-stage pumps (Product brochure)

  Simplicity, efficiency, and reliability go hand in hand

  Grundfosliterature-3579569.pdf (2 MB)

  Service
  Installasjon

  Installation

  Oplysninger og råd

  Grundfos er en global leverandør af pumper og relaterede anlæg. Vores veluddannede serviceingeniører står klar til at hjælpe dig under installationen af din pumpe eller pumpeløsning. Grundfos-produkter er produceret efter meget høje standarder, hvilket medvirker til at sikre en lang levetid. Desuden er vores mange års erfaring med forskellige typer installation og installationsteknikker en vigtig faktor, når det handler om at maksimere levetiden for dine Grundfos-produkter og -anlæg.

  Vi kan hjælpe dig med følgende:

  • Oplysninger om korrekt beskyttelse af vores pumper
  • Råd om den fysiske placering af pumpen i forbindelse med service/reparation
  • Råd om den fysiske placering af pumpen for at opretholde korrekt drift
  • Korrekt kabelføring i henhold til gængs praksis og kravene til elektromagnetisk kompatibilitet.

   

  Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for at få al den hjælp, du har brug for, i forbindelse med installation.

  Idriftsættelse

  For at opnå optimal ydelse og optimale driftsbetingelser er det meget vigtigt, at produktet/anlægget er korrekt sat op og justeret fra starten. En Grundfos-serviceteknikers viden kombineret med brugen af dedikeret Grundfos-serviceværktøj til justering af pumpeydelsen garanterer den højest mulige virkningsgrad samt 100 % korrekt drift af udstyret. Idriftsættelse af pumpen anbefales i følgende tilfælde:

  • Hvis pumperne styres af en frekvensomformer.
  • Hvis pumpeanlægget er en del af et større anlæg, f.eks. et CTS-anlæg.
  • Hvis brugeren ønsker undervisning i korrekt betjening af pumpen.
  • Hvis pumpen udgør en væsentlig del af et vigtigt produktionsanlæg eller en anden type anlæg.
  • Hvis opsætningen er afgørende for, at Grundfos-produktet kan fungere i hele dets planlagte levetid, f.eks. inden for vandrensning. I sådanne tilfælde anbefales idriftsættelse ikke blot – det kræves.
  • Hvis sikkerheden er vigtig, f.eks. i desinfektionsanlæg.

   

  Idriftsættelsen sker trin for trin, og der udarbejdes en rapport over pumpens indstillinger.

  Du er altid velkommen til at kontakte din lokale Grundfos-virksomhed vedrørende idriftsættelse af dit nyinstallerede Grundfos-produkt.

  Anbefalede reservedele

  Selvom det er Grundfos' strategi at levere de bedst mulige pumpeløsninger til vores kunder, vil nogle af komponenterne efter en lang driftsperiode i visse situationer blive slidt. Hvis korte driftsstop er et krav, eller hvis pumpen er installeret i et svært tilgængeligt område, hvor det kan tage lang tid at få leveret reservedele, kan det anbefales at have et mindre lager af de anbefalede reservedele. Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for oplysninger om anbefalede reservedele eller servicesæt til dit Grundfos-produkt.

  Drift

  Drift

  Optimering

  Grundfos tilbyder en virkningsgradsanalyse af dit eksisterende pumpeanlæg, som giver dig forslag til, hvordan du kan øge virkningsgraden og dermed over tid opnå en omkostningsbesparelse.

  Øg virkningsgraden i dit eksisterende anlæg

  Gennem en virkningsgradsanalyse af dit eksisterende pumpeanlæg opnår du et grundlag for at øge virkningsgraden og dermed over tid opnå en omkostningsbesparelse. En virkningsgradsanalyse munder ud i en række forslag til, hvordan du kan øge virkningsgraden, og viser, hvordan dette kan hjælpe dig med at spare penge.

  Grundfos tilbyder følgende analyseniveauer til evaluering af dit pumpeanlægs virkningsgrad:

  • Grundlæggende analyse

   

  En grundlæggende evaluering udføres udelukkende på grundlag af dataene fra pumpens typeskilt, hvor dens ydelse sammenlignes med den ydelse, som moderne pumper med mere effektiv teknologi og mere effektive materialer kan levere.

  • Hurtig analyse af pumpevirkningsgrad

   

  Pumpens tryk og energiforbrug i kWh måles. Flowet estimeres på baggrund af tilgængelige pumpedata og resultaterne af målingerne.

  Mulige forslag til forbedring af virkningsgraden kunne være opgradering af hastighedsstyringen eller motoren, rør med andre dimensioner, installation af en styring eller måske en aftale om rutinemæssige eftersyn.

  Komplet pumpevurdering

  Grundfos Pump Audit er et diagnoseværktøj, som vi anvender til at kontrollere, om pumpeanlægget kører ved det optimale energiforbrug, hvilket sikrer, at dine omkostninger holdes på et absolut minimum – nu og i fremtiden. Første trin i pumpevurderingen er Grundfos' virkningsgradsanalyse. Se Udskiftningsanalyse for at læse mere om Grundfos Pump Audit.

  Vedligeholdelsesaftale

  En Grundfos-vedligeholdelsesaftale sikrer effektiv og uafbrudt drift af dit pumpeanlæg og giver dig adgang til Grundfos' servicecentre og autoriserede servicepartnere i hele verden – døgnet rundt.

  Forebyggelse er bedre og mere omkostningseffektivt end helbredelse

  Når du har købt en pumpe, vil du gerne have, den skal fungere effektivt og pålideligt. En formel vedligeholdelsesaftale med Grundfos giver dig ro i sindet. Desuden giver den mening rent økonomisk, idet dine omkostninger til vedligeholdelse kommer til at ligge fast samtidig med, at du vil kunne få betydelige rabatter på reservedele.

  Lad os om at udføre planlagte vedligeholdelsesbesøg for at forhindre driftsstop.
  Dit udstyr vil altid blive serviceret af specialuddannede medarbejdere.

  Det omkostningseffektive valg

  Korrekt vedligeholdte pumper kan reducere dit energiforbrug med op til 50 %. Desuden er det værd at huske på, at i en serie af pumper, der arbejder sammen, kan én fejlbehæftet pumpe påvirke alle de andre. En Grundfos-vedligeholdelsesaftale minimerer de samlede ejerskabsomkostninger ved en pumpe. Vores grundige beregning af livscyklusomkostningerne ved alle vores produkter betyder, at vi har overblik over de faktiske omkostninger ved en hvilken som helst af vores pumper.

  Når du indgår en vedligeholdelsesaftale og lader vores veluddannede serviceteknikere servicere dine pumper, sikrer du dig imod uforudsete udgifter. Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af dine pumper sikrer, at de kører med optimal virkningsgrad.

  Reparation og vedligeholdelse

  Grundfos Service vedligeholder og reparerer dine pumper. Vores serviceeksperter kan også rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.

  Reparation og vedligeholdelse af eksisterende pumpeanlæg

  Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Grundfos kan reparere dine pumper til de originale specifikationer. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation. Se Opgraderinger og udskiftninger for argumenter herfor.

  Effektiv service – uanset hvor du befinder dig

  Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.

  Grundfos Remote Management

  Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.

  Bindeled mellem pumper og mennesker

  Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.

  Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.

  Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.

  Effektiv alarmstyring

  Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.

  Optimerer service og vedligeholdelse

  Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.

  Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere. Grundfos Pump Audit er vores udskiftningsanalyse. Her er tale om et komplet diagnoseværktøj, der tager højde for dit anlæg, dets energiøkonomi samt de samlede livscyklusomkostninger ved din pumpeløsning. Grundfos Pump Audit giver detaljerede anbefalinger til udskiftning, herunder anslået tilbagebetalingstid.

  Erstatning

  Udskiftning

  Grundfos Pump Audit er vores udskiftningsanalyse. Her er tale om et komplet diagnoseværktøj, der tager højde for dit anlæg, dets energiøkonomi samt de samlede livscyklusomkostninger ved din pumpeløsning. Grundfos Pump Audit giver detaljerede anbefalinger til udskiftning, herunder anslået tilbagebetalingstid.

  Lad Grundfos Pump Audit vise dig, hvordan du reducere dine energiomkostninger

  Grundfos Pump Audit er en omfattende gennemgang af dit pumpeanlæg. Ved en Grundfos Pump Audit måles flow, tryk, optaget effekt og den samlede virkningsgrad for de pumper, du har installeret, over en given periode. Desuden angives det, hvor meget energi du kan spare ved at skifte til mere effektive pumper og motorer.

  Processen begynder med, at Grundfos Pump Audit-teamet besøger din virksomhed og lytter til din kravsbeskrivelse med henblik på at sikre den bedst mulige beskrivelse af deres opgave. Næste trin er en omfattende visuel inspektion af dit anlæg. Denne omfatter bl.a. inspektion af driftsmiljøet, pumper, ventiler og stregtegninger.

  CAPS

  Formålet med CAPS er at tilbyde et komplet værktøj, som både indeholder et omfattende katalog over Grundfos' produkter og et dimensioneringsprogram til udvælgelse af den pumpe, der passer bedst til det givne formål.

  Der er også en omfattende funktion til udvælgelse af pumpeudskiftninger til centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand samt en funktion til udarbejdelse af professionelle tilbud med kurver, tegninger, tekst, forbindelsesdiagrammer osv.

  Sidst, men ikke mindst, indeholder softwaren instruktioner og vejledninger til næsten alle Grundfos-pumper på flere sprog. Servicetegninger, eksploderede tegninger og dellister er tilgængelige for alle spildevandsprodukter såvel som mange andre pumpetyper.

  CAPS findes i to versioner: WinCAPS, som fås på cd-rom, og onlineversionen WebCAPS, som er tilgængelig på Grundfos' website. Der findes ekstra features i WebCAPS så som CAD-tegninger og litteratur.

  Reservedeler

  Reservedele

  "BE Responsible" er en af vores kerneværdier hos Grundfos. Det er vigtigt for os, at vores pumper konstrueres til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Én konsekvens af dette er, at servicetilbud, herunder reservedele og udskiftningssæt, defineres i udviklingsfasen.
  Tilpassede servicetilbud, onlinebestilling og distributionscentre med hurtig responstid sikrer, at du har dine dele, når du skal bruge dem.

  Liste over anbefalede reservedele

  Listen angiver de dele, du bør have på lager, til servicering af dine pumper. Anbefalingerne kan findes på produktsitet i WebCAPS.

  Særligt udviklede servicesæt

  Servicesæt indeholder alt, hvad du har brug for til en specifik vedligeholdelses- eller reparationsopgave, herunder instruktion til adskillelse, udskiftning og samling.

  Levering af reservedele inden for et døgn

  For at være helt sikker på at du ikke kommer til at vente, kan vi sætte en samling reservedele til side, som er afgørende for netop dit anlæg. På den måde er du sikker på, at de er tilgængelige, når du får brug for dem.

  10 års garanti

  Vi garanterer, at du minimum de næste 10 år vil kunne få reservedele til en hvilken som helst Grundfos-pumpe, du køber i dag.

  Onlineserviceværktøj

  Hele døgnet rundt kan du få adgang til vores onlineværktøj WebCAPS fra en hvilken som helst pc. Al den tekniske dokumentation og alle de oplysninger, du har brug for til servicering af dine pumper, er til enhver tid umiddelbart tilgængelige:

  • Serviceinstruktioner
  • Trin for trin-servicevideoer
  • Interaktive eksploderede tegninger
  • Snittegninger.
  Kontakt
  Salgsselskab

  Contact us

  Select country to contact your local sales company


  Telefon

  +47 22 90 47 00
  Servicecenter

  Contact us

  Select country to contact your local sales company


  Telefon

  +47 22 90 47 00