Brøndmontage

Oversikt

Oversikt

Grundfos serviceteam leverer og monterer pumper, rør, ventiler og pumpestyringer til individuelle installationer såsom montage i beton brønde eller bygningsværker.

I samarbejde med kunden udformes brønden/ bygningen med henblik på økonomisk drift optimal servicevenlighed og i alle henseende fremtids sikret.

Pumpestyringen kan være udformet for signal fra enten nivauafbrydere, elektroder, pneumatisk eller tryktransmitter. Et kommunikations modul muliggør dataoverførsel via via GPRS/SMS fra pumper, signalgivere og styringer.

Grundfos servicemontører har de bedste og sikreste arbejdsredskaber til rådighed således at montagen, selv under meget vanskelige forhold, kan udføres uden risiko for montørerne og sikre fejlfri montage.

Applikationer

 • Montage i betonbrønde med eller uden mellem dæk.
 • Montage i brønde med separat ventil brønd.
 • Tørt opstillet installation i overbygning.
 • Tørt opstillet installation i separat brønd.
 • Renovering af eksisterende installation.
 • Renovering af eksisterende brønd med ny brøndforing og pumpeinstallation.

Fakta og fordele

 • Erfarne servicemontører med nødvendig og lovbefalet sikkerhedsudstyr.
 • Sikkerhed for optimal drift.
 • Pumpesump designet så slam og lugt problemer reduceres.
 • Servicevenlig installation.
 • Alarm og overvågning efter kunde ønske.
 • Installationen udføres i korrosions fri materialer såsom varmt galvaniseret, PE .eller rustfri stål efter kunde ønske.
 • Opstart og indregulering af erfarne montører/teknikerer.
 • Afspærringsventiler i korrosions fri materiale.
 • Kontraventil tilpasset driftsforholdene så vandslag imødekommes.

Find brøndtegninger og lysningsmål for dæksler i fanen Brochurer

Fordeler

 • Erfarne servicemontører med nødvendig og lovbefalet sikkerhedsudstyr.
 • Sikkerhed for optimal drift.
 • Pumpesump designet så slam og lugt problemer reduceres.
Brosjyrer

Brosjyrer

 

KP-pumpe, enkelt installation, ø1250

KP-pumpe

Enkelt installation, ø1250


KP-pumpe, dobbelt installation, ø1250

KP-pumpe

Dobbelt installation, ø1250


AP12-pumpe, enkelt installation, ø1250

AP12-pumpe

Enkelt installation, ø1250


AP12-pumpe, dobbelt installation, ø1250

AP12-pumpe

Dobbelt installation, ø1250


DP-pumpe, enkelt installation, ø1250

DP-pumpe

Enkelt installation, ø1250


DP-pumpe, dobbelt installation, ø1250

DP-pumpe

Dobbelt installation, ø1250


DP-pumpe, enkelt installation, autokobling, ø1250

DP-pumpe

Enkelt installation, autokobling, ø1250


DP-pumpe, dobbelt installation, autokobling, ø1250

DP-pumpe

Dobbelt installation, autokobling, ø1250


AP35/AP50-pumpe, enkelt installation, ø1250

AP35/AP50-pumpe

Enkelt installation, ø1250


AP35/AP50-pumpe, dobbelt installation, ø1250

AP35/AP50-pumpe

Dobbelt installation, ø1250


AP35B/AP50B-pumpe, enkelt installation, ø1250

AP35B/AP50B-pumpe

Enkelt installation, ø1250


AP35B/AP50B, dobbelt installation, ø1250

AP35B/AP50B-pumpe

Dobbelt installation, ø1250


AP35B/AP50B-pumpe, enkelt installation, autokobling, ø1250

AP35B/AP50B-pumpe

Enkelt installation, autokobling, ø1250


AP35B/AP50B-pumpe, dobbelt installation, autokobling, ø1250

AP35B/AP50B-pumpe

Dobbelt installation, autokobling, ø1250


EF-pumpe, enkelt installation, ø1250

EF-pumpe

Enkelt installation, ø1250


EF-pumpe, dobbelt installation, ø1250

EF-pumpe

Dobbelt installation, ø1250


SEG-pumpe, enkelt installation, ø1250

SEG-pumpe

Enkelt installation, ø1250


SEG-pumpe, dobbelt installation, ø1250

SEG-pumpe

Dobbelt installation, ø1250


SEG-pumpe, enkelt installation, autokobling, ø1250

SEG-pumpe

Enkelt installation, autokobling, ø1250


SEG-pumpe, dobbelt installation, autokobling, ø1250

SEG-pumpe

Dobbelt installation, autokobling, ø1250


SEV65/SE1.50-pumpe, enkelt installation, ø1250

SEV65/SE1.50-pumpe

Enkelt installation, ø1250


SEV65/SE1.50-pumpe, dobbelt installation, autokobling, ø1250

SEV65/SE1.50-pumpe

Dobbelt installation, autokobling, ø1250


SEV65/SE1.50-pumpe, dobbelt installation, ø1500

SEV65/SE1.50-pumpe

Dobbelt installation, ø1500


SEV65/SE1.50-pumpe (støbejern), enkelt installation, ø1250

SEV65/SE1.50-pumpe (støbejern)

Enkelt installation, autokobling, ø1250


SEV65/SE1.50-pumpe (støbejern), dobbelt installation, ø1500

SEV65/SE1.50-pumpe (støbejern)

Dobbelt installation, autokobling, ø1500


SEV65/SE1.50-pumpe, enkelt installation, ø1250

SEV65/SE1.50-pumpe

Enkelt installation, autokobling, ø1250


SEV65/SE1.50-pumpe, dobbelt installation, ø1500

SEV65/SE1.50-pumpe

Dobbelt installation, ø1500


SEV80/SE1.80, enkelt installation, autokobling, ø1500

SEV80/SE1.80-pumpe

Enkelt installation, autokobling, ø1500


SEV80/SE1.80, dobbelt installation, autokobling, ø1500

SEV80/SE1.80-pumpe

Dobbelt installation, autokobling, ø1500


SEV100/SE1.100, enkelt installation, ø1500

SEV100/SE1.100-pumpe

Enkelt installation, ø1500


SEV100/SE1.100, dobbelt installation, autokobling, ø2000

SEV100/SE1.100-pumpe

Dobbelt installation, autokobling, ø2000


SV014B/SV024B1, enkelt installation, autokobling, ø1250

SV014B/SV024B1-pumpe

Enkelt installation, autokobling, ø1250


SV014B/SV024B1, dobbelt installation, autokobling, ø1250

SV014B/SV024B1-pumpe

Enkelt installation, autokobling, ø1250


Lysningsmål for dæksler

Lysningsmål for dæksler


Service
Installasjon

Installation

Oplysninger og råd

Grundfos er en global leverandør af pumper og relaterede anlæg. Vores veluddannede serviceingeniører står klar til at hjælpe dig under installationen af din pumpe eller pumpeløsning. Grundfos-produkter er produceret efter meget høje standarder, hvilket medvirker til at sikre en lang levetid. Desuden er vores mange års erfaring med forskellige typer installation og installationsteknikker en vigtig faktor, når det handler om at maksimere levetiden for dine Grundfos-produkter og -anlæg.

Vi kan hjælpe dig med følgende:

 • Oplysninger om korrekt beskyttelse af vores pumper
 • Råd om den fysiske placering af pumpen i forbindelse med service/reparation
 • Råd om den fysiske placering af pumpen for at opretholde korrekt drift
 • Korrekt kabelføring i henhold til gængs praksis og kravene til elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for at få al den hjælp, du har brug for, i forbindelse med installation.Drift

Hvordan gør jeg?

Optimering

Grundfos tilbyder en virkningsgradsanalyse af dit eksisterende pumpeanlæg, som giver dig forslag til, hvordan du kan øge virkningsgraden og dermed over tid opnå en omkostningsbesparelse.

Øg virkningsgraden i dit eksisterende anlæg

Gennem en virkningsgradsanalyse af dit eksisterende pumpeanlæg opnår du et grundlag for at øge virkningsgraden og dermed over tid opnå en omkostningsbesparelse. En virkningsgradsanalyse munder ud i en række forslag til, hvordan du kan øge virkningsgraden, og viser, hvordan dette kan hjælpe dig med at spare penge.

Grundfos tilbyder følgende analyseniveauer til evaluering af dit pumpeanlægs virkningsgrad:

 • Grundlæggende analyse


En grundlæggende evaluering udføres udelukkende på grundlag af dataene fra pumpens typeskilt, hvor dens ydelse sammenlignes med den ydelse, som moderne pumper med mere effektiv teknologi og mere effektive materialer kan levere.

 • Hurtig analyse af pumpevirkningsgrad


Pumpens tryk og energiforbrug i kWh måles. Flowet estimeres på baggrund af tilgængelige pumpedata og resultaterne af målingerne.

Mulige forslag til forbedring af virkningsgraden kunne være opgradering af hastighedsstyringen eller motoren, rør med andre dimensioner, installation af en styring eller måske en aftale om rutinemæssige eftersyn.

Komplet pumpevurdering

Grundfos Pump Audit er et diagnoseværktøj, som vi anvender til at kontrollere, om pumpeanlægget kører ved det optimale energiforbrug, hvilket sikrer, at dine omkostninger holdes på et absolut minimum – nu og i fremtiden. Første trin i pumpevurderingen er Grundfos' virkningsgradsanalyse. Se Udskiftningsanalyse for at læse mere om Grundfos Pump Audit.

Reparation og vedligeholdelse

Grundfos Service kan rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.

Ikke alle vores produkter kræver reservedele. Vores pumper er konstrueret til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Ved nogle udslidte pumper opnås den største virkningsgrad og driftssikkerhed dog ved at udskifte dem frem for at reparere dem.

Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation.

Effektiv service – uanset hvor du befinder dig

Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.

Bindeled mellem pumper og mennesker

Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.

Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.

Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.

Effektiv alarmstyring

Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.

Optimerer service og vedligeholdelse

Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.

Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere.

Erstatning

Udskiftning

CAPS

Formålet med CAPS er at tilbyde et komplet værktøj, som både indeholder et omfattende katalog over Grundfos' produkter og et dimensioneringsprogram til udvælgelse af den pumpe, der passer bedst til det givne formål.

Der er også en omfattende funktion til udvælgelse af pumpeudskiftninger til centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand samt en funktion til udarbejdelse af professionelle tilbud med kurver, tegninger, tekst, forbindelsesdiagrammer osv.

Sidst, men ikke mindst, indeholder softwaren instruktioner og vejledninger til næsten alle Grundfos-pumper på flere sprog. Servicetegninger, eksploderede tegninger og dellister er tilgængelige for alle spildevandsprodukter såvel som mange andre pumpetyper.

CAPS findes i to versioner: WinCAPS, som fås på cd-rom, og onlineversionen WebCAPS, som er tilgængelig på Grundfos' website. WebCAPS indeholder ekstrafunktioner i form af CAD-tegninger og litteratur.

Reservedeler

Reservedele

Ikke alle vores produkter kræver reservedele. Vores pumper er konstrueret til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Ved nogle udslidte pumper opnås den største virkningsgrad og driftssikkerhed dog ved at udskifte dem frem for at reparere dem. Vores seneste generationer af produkter byder på øget komfort, bedre funktionalitet og øget valuta for pengene.

Som totalleverandør af pumper kan vi garantere, at vores løsninger er både driftssikre og omkostningseffektive. I tæt samarbejde med dig skaber vi den bedst mulige pumpeløsning til dine behov, som lever op til – og endda overgår – dine forventninger.

Du kan også finde de oplysninger, du har behov for, online. Vi har udarbejdet en komplet liste over udskiftningspumper, der vil forbedre din pumpeydelse mest muligt.

Kontakt
Salgsselskab

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00