ALPHA3

Oversikt

Oversikt

Enkel og rask innregulering av varmesystem til bolighus

En pumpe. En Reader. En app.

De tre elementene utgjør tilsammen det nye ALPHA3-systemet fra Grundfos. Systemet gir installatøren mulighet til rask, enkel og nøyaktig innregulering av varmesystemet – og sikrer en enda bedre varmeøkonomi for dine kunder.

ALPHA3-systemet kan brukes til både radiator- og gulvvarmeanlegg.

Når du fester ALPHA Reader på den nye ALPHA3-sirkulasjonspumpen, avleses datakommunikasjonen fra pumpen. Disse datene sendes så videre til den smarttelefonen eller nettbrettet du har installert Grundfos GO Balance på, appen som skal brukes til å styre innreguleringen med.  

Grundfos GO Balance-appen er per i dag markedets eneste mobile plattform av sitt slag for innregulering av radiator- og gulvevarmeanlegg. Appen sikrer at du alltid jobber med sanntidsberegninger av vannstrømningen, noe som betyr at innreguleringen blir så presis som mulig. Steg for steg guider appen deg gjennom hele innreguleringsprosessen for samtlige gulvvarme- og radiatorenheter i boligen.

Last ned Grundfos GO Balance-appen til din smarttelefon eller nettbrett. Finn linker her.

Her er ALPHA3 en fordel!
ALPHA3 med innregulering gir besparelse på varmeregningen og bedre komfort i boliger med følgende anlegg:

 • Indirekte fjernvarmeanlegg og sentralvarmesystem med to-rørs radiatorsystemer utstyrt med forhåndinnstilte ventiler (statiske ventiler)
 • Direkte fjernvarmeanlegg med blandingspumpe og forhåndinnstilte ventiler
 • Gulvvarmeanlegg installert med forhåndsinnstilling i fordelingsrøret

Kundens fordeler ved innregulering av ALPHA3
Gevinsten for dine kunder når de kjøper en ALPHA3 er at det sikrer best mulig kjøling i varmeanlegget. Generelt betyr det bedre innendørs komfort og færre utgifter til strøm og oppvarming.  

Til følgende anleggstyper kan det ikke foretas innregulering med ALPHA3:  

Radiatoranlegg med:

 • Dynamiske ventiler
 • Enstrengssystem
 • Gamle ventiler uten forhåndsinnstilling

 Gulvvarmeanlegg med:

 • Returventiler
 • Fordelingsrør uten forhåndsinnstilling

ALPHA3: samme grundleggende funksjoner som ALPHA2

Utover det å være en del av et intelligent innreguleringssystem, inneholder selve ALPHA3-pumpen de samme grunnleggende funksjonene som ALPHA2 til selve pumpedriften av anlegget:

 • Sommerfunksjon: sørger for at pumpen mosjonerer seg selv en gang i døgnet, og motvirker at pumpen setter seg fast ved lengere perioder med stillstand.
 • Innebygd tørrkjøringssikring: sikrer at pumpen stopper når det ikke er vann i pumpehuset. Dette gir lang levetid, selv under vanskelige driftsforhold.
 • Antiblokkering: vibrasjoner løsner avleiringer etter lengre tids stillstand. Dette gir en problemfri drift og reduserer behovet for service.
 • AUTOADAPT: analyserer automatisk varmeanlegget, finner den optimale innstillingen og justerer driften løpende etter endringer i behovet.
 • Energieffektivitet: med  den lave energieffektivitetsindeks på 0,15 og et effektforbruk helt ned til 3 W kan huseiere minimere deres strøm- og varmeforbruk betraktelig.
Brosjyrer

Brosjyrer

 

Indstillings- & gulvvarmeguide

Cirkulationspumpens indstillingsguide (Produkt brochure)

indstillingsguide til cirkulationspumper fra Grundfos

Grundfosliterature-3942719.pdf (1 MB)

Grundfos ALPHA3 løsblad

Grundfos ALPHA3 løsblad

2-sidet løsblad
Udgivet maj 2016


Fordele for installatøren

Fordele for installatøren

Udgivet maj 2016
Skal printes duplex og foldet 2 gange
Se den som iPaper


Fordele for husejeren

Fordele for husejeren

Udgivet maj 2016
Skal printes duplex og foldet 2 gange
Se den som iPaper


ALPHA3 USP A4

Anvendelsesguide - ALPHA3

A4 løsblad
Udgivet juni 2016


Case

Case omhandlende ALPHA3

2-sidet løsblad Udgivet maj 2016


Saker

Saker

Frequently Asked Questions - ALPHA3-system

Are there subsidies for end users available for exchange of old pumps and hydraulic balancing

 • Local legislation governs this. In Germany there is existing opportunity to receive subsidies for new build and renovations- Plans are pending for a major circulator replacement scheme in Germany though not voted upon in parliament yet.

Will the GO balance heat load estimation be accepted after 2016 (VdZ Verfahren A: specific heat load / Verfahren B: DIN EN 12831)? Is it planned to extend the app by DIN EN 12831 calculation?

 • It is not in our current plans to extend GO Balance to cover DIN EN 12831. We will however continue to monitor the direction of German legislation during 2016.

Is hydraulic balancing with GO balance an officially accepted procedure (e.g. KfW)

 • In Germany yes – this is in accordance with KfW and GO Balance even documents beyond the requirements in KfW.

When the LED color on ALPHA READER change from green to red, how long can I proceed balancing before I need to exchange battery?

 • This depend on battery make and temperature. When AR turns off due to power shortage simply, just exchange the battery and continue the balancing. No data will be lost.

Can I use GO balance in systems with integrated pumps (exchange the pump in the boiler against A3)

 • In principle, it is doable – however usually boilers encapsulate the pump and it will be difficult if not impossible to ensure radio transmission through the (metal) cabinet of the boiler.

How is the performance of the radiator calculated?

 • The performance is calculated based on a log mean model that describes the power flow from the radiator based on the inlet temperature, the flow, and the nominal power. The inlet temperature is a user input to the App, the nominal power is the outcome of the radiator choice done in the App, and the flow is measured by the pump.

Explanation DeltaT?

 • The delta temperature across the radiators is found from the difference between the supply and return temperature. The return temperature depends on the room temperature and the flow through the radiators and is calculated by the App depended on the user input values. This means that the DeltaT presented in the App approximates what will be obtained in the branch given the conditions of the house, and can be used for evaluating the radiator design.

Why is there a Zeroflow measurement?

 • The zero flow measurement is necessary as the App needs to find out if there is a bypass or not in the boiler and, if there is a bypass flow, measure the size of the bypass flow.

Why is there a Baseflow measurement?

 • The internal hydraulic resistance of the heating source (boiler, heat pump, etc.) is often considerable in size and is therefore necessary for calculating the pump pressure. The algorithm in that app that calculates the internal hydraulic resistance uses the measured base flow and therefore needs this base flow measurement, which is found by opening the two valves with the highest flow.

 What if you have two radiators, but only one thermostat combined?

 • Then they should be treated as ONE long radiator in the input fields. The reason for treating it as one big radiators is that the water through the valve affect the whole radiator, hence the flow reduction imposed by the balancing valve should be adjusted in accordance to the heat radiated from both radiators.

What to do in the case where there are more than one radiator and thermostatic valve in a room? (The designation thermostatic valve should be replaced by heating coil, radiator or similar)

 • The App supports more radiators with thermostats in the same room. In this case, the App divides the needed heat power for the room between the radiators in accordance with the radiator sizes. Such that the lager radiators are expected to deliver a larger amount of the heat power compared to the smaller radiators.

Accuracy of target flow determination – how much does it count to do it?

 • It is not possible to adjust to the exact target with many types of balancing valve system. Fortunately, it is not important to adjust to the exact valve just that the flow is inside the green area then the heating system will operate as intended.

Comparishment to other hydronic balancing-calculators

 • The great benefit with the GO-Balance is that it utilizes measurements on the hydraulic parts of the heating system and thereby remove uncertainties in the calculations compared to traditional balancing tools.

Can I do a balancing with the ALPAH3 pump in lower speed II?

 • The pump has to run I speed III to do the balancing. The reason for this is that the App reads the pump flow and pressure form the ALPHA3 pump and these readings has a higher precision when the pump runs at speed III.

Can I use GO balance in one-pipe-systems

 • The GO-Balance is design for two-pipe system where the heating elements are radiators. This means that it cannot be used for one-pipe system.

What is the advantage to use GO balance instead of automatic valves (Heimeier Eclipse etc.)

 • The automatic balancing valves will ensure that the flow in the given radiator branch is limited to the value set at the balancing valve. With automatic balancing valves, there are no need for the balancing part of GO-Balance. However, the App can be used for calculating the flow set-points for the automatic valves. The only drawback with automatic balancing valves is that they requires a fairly high difference pressure to work.

Can I use GO Balance when automatic valves (example Heimeier Eclipse) are installed

 • With the automatic balancing valves, the maximum allowed flow in the radiator branches of the heating system is adjusted directly. The GO-Balance App can be used for calculating the flow set-points for the automatic valves, whereas the balancing part of the App is not design for this type of valves and can therefore not be used in this type of system.

Can I use GO balance in Tichelmann Systems

 • The Tichelmann system is just a special type of two-pipe system. The GO-Balance works with two-pipe system heated with radiators, meaning that it can very well be used in a Tichelmann system.

Can I use GO balance in systems without pre-adjustable valves AND without return valves

 • It is of cause not possible to balance a system without balancing valves. However, with GO-Balance it is possible to calculated, on which radiator branch a balancing valve should be installed to obtain a well-balanced system.

Can I use Go balance in systems with relay valve (Überströmventil). Do I have to consider anything there?

 • Automatic bypass valves typically opens with increased pressure. The App is not designed for operating with active automatic bypass valves. Therefore, it is recommended that the automatic balancing valve is closed or adjusted to the highest possible opening pressure during the balancing routine. Note that when closing the automatic bypass valve the boiler is in risk for overheating, therefore it is very important that the boiler is switch off during the balance routine in this case.

Why do I NOT have to type in return temperature in GO Ballance to define Delta T

 • The return temperature depends on the supply temperature, the room temperature, and the flow through the radiator. All these values are known in the App, and are used for calculating the actual return temperature that will be obtained for the radiator. The App uses the calculated return temperature and the supply temperature to calculate Delta T. The use of the calculated return temperature ensures the resulting Delta T is the one actually obtainable with the given system configuration.

When I use radiator type 4/”unknown radiatortype” (Sonstige) and type in the radiator power: do I have to type in the Normheizkörperleistung (75/65/20) or the radiator power related to the real (selected) flow temperature

 • You use the nominal radiator power when operating under 50/20 conditions, i.e. with a mean radiator temperature 50°C above room temperature. Commonly listed in datasheets as “75/65/20” or “80/60/20” ratings. Has to be written as SI-value [W].

Why do I have to calibrate “Zero flow”? All valves are closed should mean no flow.

 • The zero flow calibration is necessary as the App needs to find out if there is a bypass or not in the boiler, and if there is a bypass measure the size of the bypass flow.

Which radiator power data are embedded in GO Balance for the different types and radiator sizes

 • The data used to estimate the nominal radiator power from measureable values, such as height and length, is attracted from datasheets from radiator manufacturers such as Riopanels, Stelrad, hg-tec, Yongkang Huand etc.. Data is only attracted for radiators whish fulfills the standards within EN 442-1.

If I lose the BLE signal of  the ALPHA Reader/MI401 on mobile phone during balancing, can I just go back to an area with signal to proceed?

 • Yes. You can put the phone down in the area where there is signal – and then return to the valve you are about to balance. Just turn on the sound on your phone, and the sounds will help to lead you to balance. The higher the tone, the closer you are at reaching the target flow for the specific valve. When the phone makes a repeated “ding, ding, ding” sound, you have reached the flow within the target margins of being balanced.

How can the principle of the calculation process of GO balance be explained (how does the app calculate the recommended flow).

 • The recommended flow is calculated based on the expected power consumption in the room, which is provided by the use by the Watt pr square meter and the number of square meter of the room. The radiator power is matched to the room power by adjusting the design flow given the expected supply temperature. Finally, the design temperature is scaled to pressure obtained by the pump in speed III. After the valves are balanced the pump should be put into AutoAdapt that will adjust the pressure to obtain the desired design flow in all radiator branches.  

Why is the calculated real flow (after balancing and after putting the pump in normal control mode like Autoadapt) not part of the report

 • The thermostats continuously adjusts the real flow to obtain the desired room temperature. The flow adjusted during the balancing is the maximum allowed flow in the system and will only be obtained under extreme conditions. Therefore it does not make sense to show the real flow in the raport.

Is it possible to use Alpha Reader with other pumps than ALPHA3

 • No. It is currently only the ALPHA3 that is able to “flash” data.

 

Kontakt
Salg

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00