Oppgradering

.

Pumpestasjon

Har din kommune pumpestasjoner som holder dagens krav til miljø sikkerhet og god totaløkonomi?

Vann og avløp

Pumping av drikkevann og fjerning av avløpsvann er absolutte nødvendigheter i et moderne samfunn. Og for å kunne oppretholde komfortnivået må det bygges opp et stort nok trykk. I altfor mange tilfeller opprettholdes dette trykket selv når ikke behovet er der lenger. Dette fører til at pumpene sløser unødig med verdifullt vann og energi.

BruttvannspeilI

I henhold til NS-EN 1717. Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning.

Med en oppgradering av din pumpestasjon gir du deg selv en sikkerhet. Det gjør at drift og økonomi blir forutsigbart og utstyret ditt fungerer.

Oppgraderte pumpestasjoner gir bedre driftssikkerhet og totaløkonomi

Mange kommuner har gamle pumpestasjoner som trenger en fornyelse. Eldre pumpestasjoner kan ha for dårlig kapasitet etter dagens krav, eller ha dårlig arbeidsmiljø og uhygeniske forhold. Grundfos kan levere løsninger på mange områder innen VA-teknikk, dette vil gi bedre arbeidsmiljø, enklere vedlikehold og god totaløkonomi.

10% av verdens strømforbruk står pumper for

Uten den helt rette motoren sløser selv den beste pumpen med energi. Derfor har vi i Grundfos vært med på å utvikle vår egen motorteknologi for drift av pumper. Vi kaller den Grundfos Blueflux. Så når du ser at Grundfos Blueflux merket på et Grundfos produkt, vet du at du kjøper en pumpemotor av ypperste kvalitet.

Kontakt GRUNDFOS, så gir vi deg gode råd angående oppgradering av din pumpestasjon.