Grundfos fortsetter sin positive utvikling og styrker sin globale markedsposisjon

13/03/2017

Grundfos øger fortsat indtjeningen og styrker sin globale markedsposition

Grundfos konsernets nettoomsetning nådde i 2016 24,7 milliarder danske kroner og et resultat før skatt og renter (EBIT) på 2,2 milliarder danske kroner. Et sterkt andre halvår førte til en organisk vekst for året på o,5 prosent, mens det samlede salget utviklet seg negativt med -0,5% grunnet salg av virksomhet. Inntjeningen økte med ca. 200 millioner danske kroner sammenlignet med 2015.

-Vår hovedprioritet i 2016 var å fortsette vår finansielle’ turnaround’ samtidig med at vi som et minimum skulle opprettholde vår globale markedsandel. Med en 25 prosents forbedring av vår underliggende EBIT er vi tilfredse med de resultatene vi har oppnådd sier CEO Mads Nipper og fortsetter:

Når vi sammenligner med våre direkte konkurrenter er det vår klare vurdering at vi har økt vår markedsandel av det globale pumpemarkedet. Tross den beskjedne salgsveksten har vi befestet vår posisjon som den globalt ledende leverandøren av pumpeløsninger. Etter et utfordrende første halvår er vi spesielt glade for at vårt salg fikk et sterkere moment i andre halvdel av 2016 samtidig med at markedet generelt svekkes, sier Mads Nipper.

Det var vekst i flere viktige markeder som f.eks. Tyskland, Kina, Storbritannia og en rekke andre asiatiske og europeiske land. Russland og Mellom Østen led fortsatt under et lavt aktivitetsnivå, drevet av fallende oljepriser og generell finansiell usikkerhet. Også salget i USA gikk tilbake etter et 2015 med sterk vekst.

Konkurransen er hard og vi skal konstant fokusere på å tilby våre kunder de mest verdiskapende løsningene og den beste service. Samtidig skal vi hele tiden bli mer effektive, slik at vi kan øke investeringene i det som skal skape fremtidig vekst, forklarer Mads Nipper

Gjennom 2016 har vi økt investeringene innenfor f.eks. serviceforretning, innovative energieffektive pumpesystemer og utviklingen av digitale tilbud. Fordi disse områdene er blant våre hjørnestener i vår 2020 strategi, er det en utvikling som vil fortsette i 2017 og de kommende år.

Se årsrapporten her (engelsk)