Alpha3 - et nytt trumfkort fra Grundfos!

20/09/2016

ALPHA3

Enkelt og profesjonelt verktøy til innregulering av varmesystemer

Denne høsten lanserer Grundfos ut sitt nye trumfkort ALPHA3, som ikke bare
viderefører arven fra den velkjente ALPHA2, men som med ny elektronikk og
programvare også blir et kraftig verktøy for installatørene – og en fordel for
huseierne, som vil oppleve merkbare besparelser på strøm- og energiregningen.

En pumpe. En avleser. En app.
Det er dette som til sammen utgjør Grundfos’ nye ALPHA3-system, som gjør at
innregulering av varmesystemer går enkelt og raskt unna – og sikrer en enda
bedre varmeøkonomi for huseierne.

For i tillegg til at ALPHA3 har de samme grunnleggende funksjonene som ALPHA2, er det også utviklet en ALPHA Reader som sammen med den tilhørende Grundfos GO Balance-appen gjør det mulig for installatøren å innregulere kundenes radiator og gulvvarmeanlegg – enkelt og greit!

Fordelen for huseierne er at de unngår sløsing med energi og dermed sparer penger på strøm og oppvarming. For varmeanlegg som ikke tidligere har vært innregulert, betyr det at man kan oppnå en fornuftig reduksjon av både energien som pumpen bruker og av det generelle varmeforbruket.

Med ALPHA3-pumpen kan installatørene optimere anleggene for kundene uten bruk av annet enn en ALPHA Reader og Grundfos GO Balance. Appen kan installeres på både smarttelefon og nettbrett.

Dokumentasjon på riktig innregulering
Via ALPHA Reader formidles data fra pumpen til appen, der installatøren skritt
for skritt veiledes til en enkel og rask innstilling av anlegget. All
informasjon lagres i appen som en PDF-fil, som kan videresendes eller skrives
ut. Dette er kundens dokumentasjon på at boligen er regulert optimalt.

«Kombinasjonen av ALPHA3-pumpen, ALPHA Reader og Grundfos GO Balance-appen gir installatøren et komplett verktøysett som er det første av sitt slag på markedet. Installatøren kan nå på en langt mer effektiv og ukomplisert måte tilby sine kunder en enda bedre service», Sier John Ove Laksberg, Salgsdirektør for VVS hos Grundfos. «Vi er svært optimistiske med hensyn til salgspotensialet. Ikke
minst fordi en god innregulering betyr at huseiere, kan spare en god del penger
på strøm og oppvarming».


FAKTA:

  • Kommer på markedet november 2016.
  • ALPHA3-pumpen er lett å kjenne igjen på den røde ringen rundt displayet.
  • ALPHA Reader festes på ALPHA3-pumpen når innreguleringen foretas. Enheten tilhører installatøren, som tar den med seg fra kunde til kunde.
  • Grundfos GO Balance-appen kan lastes ned til smarttelefon og nettbrett fra Google Play og App Store.
  • Innregulering skal i prinsippet bare foretas én gang. Det er bare dersom husets varmekilder endrer seg drastisk (f.eks. hvis det settes inn ekstra radiatorer eller gulvvarme), at det er lurt å innregulere på nytt.

For mer informasjon kontakt:
John Ove Laksberg, Salgsdirektør VVS, jlaksberg@grundfos.com,
telefon +47 959 85 138
Trine Helbostad, pressekontakt, thelbostad@grundfos.com,
telefon +47 922 28 585

> ALPHA3 system