Grundfos gir vann til livet

20/10/2014

vvs dagene

Den siste uken og spesielt i går var tv-aksjonen ‘Vann forandrer alt’ hovedtema i mediebildet og i de tusen hjem. Vann er ikke bare hverdagen, men også grunnelementet hos Grundfos Pumper.

Vi i Grundfos har valgt å sponse tv-aksjonen med midler som går fra medarbeidernes julegaver i år, sier administrerende direktør Truls Lystang. Det er i god tråd med Grundfos sitt ønske om å ta ansvar i samfunnet og spesielt å gi vann til livet.

Grundfos konsernet har også sin egen globale vannaksjon, ‘Water 2 Life’ som pågår kontinuerlig.

-Her er det medarbeidernes egne bidrag som dobles av Grundfos konsernet. Midlene brukes deretter til å installere vannforsyningsløsninger i deler av verden hvor dette mangler, forklarer Lystang.

Fra 2010-2012 var det Kenya som var i fokus. Grundfos installerte 11 Lifelink vannsystemer i 11 byer. Nå er det Vietnam det gjelder. Det er allerede samlet in til tre byer og nummer fire er to dråper fra å komme i mål med innsamlingen.

-Verdiene som ligger til grunn for den innsatsen Grundfos gjør, er viktige for meg. Det er viktig å ha god balanse i det å ta ansvar i det nære, men også i det som kan være litt fjernt for oss, nemlig det globale ansvaret. Dette er spesielt et ansvar som er forventet av oss i Grundfos som markedsleder, avslutter Lystang.

For mer informasjon:

Truls Lystang, Administrerende direktør
Telefon: +47 952 66 312
Mail: tlystang@grundfos.com

Trine Helbostad, Pressekontakt
Telefon: + 47 92 22 85 85
Mail: thelbostad@grundfos.com