Oppnår verden FN’s Sustainability Development Goals innen 2030?

01/11/2016

DNV GL ba 17 virksomheter om å hjelpe til med å vurdere hvor stor sannsynligheten er for at vi når FN’s Sustainability Development Goals. Grundfos kom med sine innspill og deltok i paneldebatten.

Rapporten ’The Future of Spaceship Earth’ er utarbeidet av norske DNV GL, og vurderer sannsynligheten for at verden oppnår FN’s ambisiøse Sustainable Development Goals (SDG) innen 2030.

17 virksomheter, som alle leder an i forhold til SDG’ene, fikk muligheten til å gi sin input til arbeidet. Blant virksomhetene var Grundfos.

Rapporten, dens resultater, anbefalinger og muligheten for å sette dette i en norsk kontekst, ble løftet i en paneldebat som Grundfos deltok i 25. oktober, i Oslo.
Truls Lystang, General Manager for Grundfos Norge og Senior Responsibility and Engagement Manager, Pia Yasuko Rask representerte Grundfos. Rask som deltaker i paneldebatten.

- Det er meget interessant å komme tettere på SDG’ene i en lokal sammenheng, i dette tilfelle den norske. Virksomheter kan gjøre så mye, og for oss i Grundfos er det svært interessant å snakke om hvordan vi i samarbeid med våre kunder og partnere kan gjøre en forskjell som berører flere at de viktige målene, sier Pia Yasuko Rask.

Truls Lystang, Administrerende direktør i Grundfos Norge, fremhevet blant annet arbeidet som er gjort innen norsk akvakultur, et område som er direkte linket opp mot andre SDG’er.

-Noen av våre store, industrielle OEM-kunder opererer innen akvakultur, og våre effektive pumper er viktige komponenter for å hjelpe dem med å oppnå sine mål knyttet til en bærekraftig drift. På den måten har vi en rolle å spille i for eksempel "Zero Hunger" og "Life below water", SDG nr. 2 og 14.

-Med vår produktportefølje har vi også en viktig rolle innen, SDG nr. 11 "Sustainable cities and communities» forklarer han og avslutter: " SDG blir en felles plattform for oss å samhandle med viktige kunder på."

Rapporten ble formelt lansert i New York den 19. september.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Truls Lystang, Administrerende direktør,GRUNDFOS Norge AS
E-post: tlystang@grundfos.com, telefon +47 952 66 312

 
Trine Helbostad, Marketing Manager / pressekontakt, GRUNDFOS Norge AS
E-post: thelbostad@grundfos.com, telefon +47 922 28 585