Nyutviklede løftestasjoner for avløpsvann

Grundfos er på topp med løsning for avløpsvann fra kjelleren Løftestasjoner er en enkel og økonomisk løsning når avløpsvannet er under kloakk nivå. Med den banebrytende ny generasjon av MULTILIFT, blir installasjon av løftestasjoner i bygninger av alle størrelser enda enklere.

"Når det f.eks skal monteres dusj og toalett i kjelleren, er løftestasjoner et godt alternativ til etablering av en sump med tilhørende drenering og trykkrør i bakken utenfor bygningen. MULTILIFT plassert inne i bygningen løfter avløpsvannet opp til eksisterende avløpsrør og pumper det videre, "sier Tormod Ovesen, salgssjef i Grundfos.

Her introduserer vi nå syv nyutviklede versjoner av MULTILIFT, som blant annet tilbyr pålitelig nivåkontroll trykksensorer og intelligent styring, og med en ny utforming av tanken reduseres behovet for vedlikehold betydelig. Videre er det ikke minst den enkle installasjonen som bringer Grundfos MULTILIFT til toppen av markedet for løftestasjoner.

 

Klar til bruk

MULTILIFT er et komplett avløpsvannanlegg som leveres ferdig og klar for installasjon med en unik justeringsmulighet for høyden på innløpet. Den minste løftestasjonen fyller 0,25 m2 og den største

2 m2, og de fleste er ikke større enn at de kan passere gjennom en dør med en bredde på 60 cm.

 

For alle bygninger - nye og gamle

Med syv modeller som spenner over en kapasitet fra 44 til 1.350 liter pr time, dekker MULTILIFT serien både eneboliger og større bygg med kjeller, som boligblokker, skoler, sykehus, kjøpesentre og parkeringshus.

"Det er ikke bare i forbindelse med renovering løftestasjoner kan brukes med fordel", sier Tormod Ovesen

"I nye bygg med en eller flere kjellere kan man spare gravekostnadene ved etablering dype brønner, fordi MULTILIFT samler avløpsvann opp i kjellerens etasje nivå."

 

Pålitelig og sikker

Det er kjent at energieffektive Grundfos pumper med Vortex-løper, kvernpumper eller unike S-tube effektivt håndterer alle typer av avløpsvann. Den avanserte intelligente styringen sikrer optimal drift og innebygd trykksensorer gir kontinuerlig justering av nivået i tanken.

Tanken er laget av lufttett og lekkasjesikker PE, og et nytt patentert designet tankbunn hindrer sedimentering og reduserer behovet for manuell håndtering. Det intelligente styresystemet gjør både installasjon og daglig drift svært enkel, mens anlegget overvåkes for feil og behov for service.

Beskytter mot flom

MULTILIFT er utformet slik at løftestasjon automatisk forhindrer tilbakestrømming om vannivået i kloakken øker, f.eks i forbindelse med mye nedbør.

Den nye generasjon av MULTILIFT løftestasjoner er på markedet i Norge i januar.

 

.