Grundfos værdierne

RELENTLESSLY AMBITIOUS

BÆREDYGTIG

Grundfos driver sin forretning på en ansvarlig og stadigt mere bæredygtig måde. Vi laver produkter og løsninger, der hjælper vores kunder med at spare naturressourcer og reducere klimapåvirkningen. Vi spiller en aktiv rolle i samfundet omkring os. Grundfos er en social ansvarlig virksomhed. Vi tager os af vores medarbejdere – også dem med særlige behov.

 

OPEN AND TRUSTWORTHY

ÅBEN OG TROVÆRDIG

I Grundfos gør vi, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi gør. Vores kommunikation er åben og ærlig internt i virksomheden og i forhold til omverdenen. Vi lægger fakta på bordet – også når det ikke er behageligt.

 

FOCUSED ON PEOPLE

MENNESKER I FOKUS

Grundfos er vores medarbejdere. Vi udvikler den enkelte. Alle i Grundfos er engagerede og har potentiale. Alle har mulighed for at få indflydelse. Alle skal føle sig respekterede og værdsatte.

 

INDEPENDENT

UAFHÆNGIG

Grundfos’ hovedaktionær – både nu og i fremtiden – er Poul Due Jensen Fonden. Overskud er et middel til vækst – ikke et mål i sig selv. Vi sørger til enhver tid for at have et sundt økonomisk fundament.

 

PARTNERSHIP

PARTNERSKAB

Grundfos skaber værdi gennem tætte relationer med kunder, leverandører og andre interessenter. Vi er en global virksomhed, der bygger på lokalt entreprenørskab. Vi tror på, at mangfoldighed fremmer innovation og vækst.

 

RELENTLESSLY AMBITIOUS

UTRÆTTELIGT AMBITIØS

I Grundfos holder vi aldrig op med at udfordre os selv for at skabe bedre løsninger hurtigere. Vi sætter en ære i at levere uovertruffen kvalitet i alt, hvad vi foretager os. Vi udviser lederskab og nytænker fremtiden.