Think ahead

file

Hos Grundfos fokuserer vi altid på det langsigtede perspektiv.

Med vores teknologiske fremsynethed viser vi ikke kun vejen for markedet, vi vurderer også alle løsninger, vi leverer, i forhold til kundens fremtidige drift. Vi tænker fremad, og sammen med vores kunder udvikler vi den løsning, som vil være den bedste for dem i det lange løb. Et forretningsforhold med Grundfos indebærer et partnerskab og langsigtet support.

Vores fremadrettede mentalitet understøttes på virksomhedsplan af, at alle vores medarbejdere tilskyndes til at bidrage til udviklingen af nye idéer. Grundfos sørger også for løbende at uddanne alle i organisationen.

Vores fremadrettede tankegang når hele vejen rundt, idet virksomhedens overskud geninvesteres i udvikling af fremtidige løsninger. At være fremsynet gør innovationen mulig.

 

PLANLÆGNING AF FREMTIDEN


Sans for situationen
Grundfos’ spildevandspumper SE1 og SEV er forsynet med indbyggede sensorer, der måler forskellige driftsparametre, herunder motortemperatur, vandindhold i olie og fugt i motoren. Ved at overvåge statussen for disse parametre muliggør man forebyggende vedligeholdelse, og omkostningskrævende driftsstop minimeres.

Serviceydere
Grundfos betragter service som noget, der skal være hurtigt, effektivt, fleksibelt og til den rette pris. Mange kunder kan opnå betydelige besparelser ved at vælge den pumpeleverandør, der kan tilbyde den mest fordelagtige vedligeholdelsesaftale.

Det gælder bl.a. kommuner, der kan opnå store besparelser med en vedligeholdelsesaftale hos Grundfos. Aftalerne inkluderer et grundigt årligt eftersyn og løbende vedligeholdelse af installationer som spildevandsrensningsanlæg og pumpestationer.


Løbende uddannelse

The Poul Due Jensen Academy er Grundfos’ egen uddannelsesinstitution. Såvel medarbejdere hos Grundfos som kunder kan drage nytte af den løbende uddannelse, der tilbydes her. Kursister fra hele verden undervises i salg, teknisk anvendelse, kommunikation mv. Akademiets hovedafdeling ligger i Danmark. Desuden er der satellitter i Kina og Rusland.

Opbygning af partnerskaber
God service og de rigtige løsninger danner grundlaget for vedvarende forbindelser og partnerskaber. Dette er et vigtigt element i Grundfos’ målsætning. Forskning og produktudvikling sikrer vores kunder synlige fordele og fremtidssikrede, vedvarende og miljøvenlige løsninger.