Be responsible

file

Hos Grundfos forstår vi betydningen af ansvarlighed over for miljøet og over for de mennesker, vi lever, arbejder og handler med.

Miljøhensynet går som en tråd gennem hele vores forretningspraksis og udgør en uadskillelig del af alle vores løsninger. Vi udvikler bæredygtige løsninger, der holder hele vejen rundt. Vi har aktivt søgt og opnået relevant miljøcertificering og udfører alle vores aktiviteter i nøje overensstemmelse med disse retningslinjer.

Vi er meget omhyggelige i vores valg af materialer og designer genanvendelige produkter. Hver ny pumpegeneration reducerer energiforbruget yderligere.

Men ansvaret stopper ikke her. I hvert eneste af vores globale netværk har vi fokus på det enkelte menneskes velfærd og deltagelse. Ikke kun mennesker i vores virksomhed og på vores markeder, men også samfundet som helhed. Grundfos er en åben og tilgængelig virksomhed, og vi besvarer gerne de spørgsmål, omverdenen måtte have. Ansvarlighed er vores fundament.

 

VI TAGER VORES ANSVAR ALVORLIGT

Grundfos er en global virksomhed
Men vi tror ikke på én global måde at gøre tingene på. Vores verdensomspændende netværk af salgs- og servicevirksomheder giver os mulighed for at tilpasse os til alle former for omgivelser, på samme måde som vi tilpasser vores produkter.

Bedre genanvendelse
Grundfos-pumper er fremstillet således, at de kan genanvendes, når de tages ud af drift. Genbrugsprocenten for en typisk Grundfospumpe er 90-98. De sidste 2-8 % kan genbruges til opvarmningsformål.

Miljøcertificering
Hos Grundfos er vi stolte af at have opfyldt kravene til ISO 14001-certificering og EMASregistrering i vores produktion. Begge dele er et udtryk for vores engagement og ansvar i forbindelse med miljøbeskyttelse. Dette engagement begynder ved udviklingen af en løsning og rækker helt frem til genbrug eller bortskaffelse.

Bæredygtige løsninger
SQFlex er det miljørigtige vandforsyningsanlæg til afsidesliggende steder. Det kan tilpasses brugerens specifikke krav og anvende den vedvarende energikilde – vind, sol eller en kombination af disse – som er bedst egnet til vejrforholdene i det pågældende miljø. Og i de tilfælde, hvor naturen ikke kan levere den nødvendige energi, kan SQFlex anvende strømforsyning fra en generator eller batterier.