Fremtidens Grundfos i 2025

Innovation Intent

Grundfos' ledestjerne for innovation – Innovation Intent

Innovation Intent er den ledestjerne, der viser os vejen for vores fælles innovationsindsats – både på kort og lang sigt. I en verden med et overvældende antal af valgmuligheder, hjælper Innovation Intent os med at prioritere vores projekter, lede virksomheden i den rigtige retning samt motivere vores medarbejdere til at yde en ekstra indsats. Innovation Intent er vores drøm om, hvordan Grundfos skal se ud i 2025.

Vi har givet os selv den udfordring, at vi vil sætte bæredygtighed først. Derudover vil vi gøre en betydelig indsats for at løse problemerne forårsaget af en stadig større verdensbefolkning, samt gå forrest i udviklingen af nye teknologier.

Alle store koncepter, vi lancerer, skal være i overensstemmelse med disse ønsker.


Hvad betyder det for dig som medarbejder?

  • Som medarbejder hos Grundfos arbejder du med de nyeste teknologier og fremgangsmåder.
  • Den årlige medarbejderudviklingssamtale fokuserer på, hvordan du som individ kan bidrage til innovationen.
  • Vi tilbyder uddannelse og udviklingsmuligheder, der skaber fundament for, at du kan bidrage til at nå innovationsmålet. Se mere under Uddannelse
  • Samarbejde på tværs af landegrænser og kulturer bidrager til et innovativt arbejdsmiljø.
  • Som en global virksomhed skaber vi jobmuligheder overalt i verden. Derved bidrager vi til at øge kompetenceniveauet i de samfund, hvor vi spiller en rolle. Læse mere under Internationale opgaver