Grundfos’ model for shared-value

Grundfos skaber fælles værdi, når vi bevæger os langs værdikæden. Vores shared value model definerer de fire vigtigste områder for fælles værdiskabelse.

Den hjælper os til at identificere og prioritere vores initiativer, og dermed forstærkes effekten for både Grundfos og det omgivende samfund. Som en global virksomhed ankerkender vi, at vores selskaber står over for forskellige udfordringer og problematikker i forbindelse med bæredygtighed og ansvarlighed. Derfor tager modellen højde for vores forretningsstrategi, der tænker globalt og agerer lokalt, hvilket gør det muligt for vores selskaber at tilpasse sig lokale forhold.

Produkt
Med Grundfos’ ekspertise og kundeorientering forsyner vi verden med bæredygtige produktløsninger samtidig med, at vi bevarer konkurrenceevnen. Det er dét, vi mener med fælles værdier. Vores produkter skaber værdi for vores kunder ved at sikre høj kvalitet og kundetilpassede løsninger. Desuden anser vi vores innovative produkter for at være en del af løsningen på de store udfordringer, verden står over for i dag.

Mennesker
Grundfos er mennesker. En innovativ og entusiastisk arbejdsstyrke er nødvendig for os nu og i fremtiden. Derfor skal vi ansætte og fastholde de bedste og de klogeste. Vi tror på, at det sker ved at skabe en god arbejdsplads og tilbyde alle Grundfos-medarbejdere mulighed for faglig og personlig udvikling. Som en global virksomhed skaber vi arbejdspladser over hele verden, og vi bidrager til at løfte kompetenceniveauet i de samfund, hvor vi er til stede. Det er fælles værdiskabelse.


Processer
Grundfos er til stede i hele verden. Vi sætter en høj standard i alle vores selskaber, også når vi opkøber eller starter nye selskaber. Vi tager vores egen medicin ved at minimere vores negative miljøfodtryk. Det nedsætter vores egne omkostninger og skåner miljøet som et sundt grundlag for vores succes som virksomhed på længere sigt. Eftersom forretning og samfund er tæt forbundne, skaber vi også økonomisk vækst for de samfund, hvor vi har aktiviteter.

Indkøb
En høj standard for leverandører er afgørende for Grundfos, og derfor arbejder vi på at forbedre leverandørstandarden ved at fokusere på en ansvarlig leverandørstyring. Gennem opbygningen af pålidelige partnerskaber ønsker vi at sikre, at vores leverandører overholder Grundfos’ code of conduct for leverandør, FN’s Global Compact, lokal lovgivning og internationale regler. Vores aktivitet på dette område medvirker til at forbedre lokale arbejdsforhold og vækst.