Vores tilgang

Vores tilgang

Grundfos opererer med fire grundlæggende koncepter: overholdelse af regler, ansvarlighed, bæredygtighed og fælles værdiskabelse.

Vi mener, at vi altid har en forpligtelse til at opføre os ansvarligt – i forretningen og i samfundet. Vi overholder internationale og lokale standarder, regler og love overalt, hvor vi har aktivitet. Desuden agerer Grundfos på en måde, der overholder eller overgår etiske, lovmæssige og offentlige forventninger fra samfundet til virksomheden. Vi er overbeviste om, at vi som selskab har et ansvar over for miljøet, medarbejderne og lokalsamfundet, nytteværdien af vores produkter samt det at opføre os korrekt over for vores kunder, leverandører og konkurrenter.

Ud over forretningsansvarlighed og overholdelse af regler er bæredygtighed et nøglekoncept i Grundfos. Vores overordnede mål er, at vores generation kan overlade jorden til næste generation som en renere og mere energifyldt jord, end vi arvede. Bæredygtighed handler om at opfylde nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at opfylde egne behov for såvel naturressourcer og velfærd. I Grundfos er bæredygtighed først og fremmest forbundet med måden, hvorpå vi reagerer på klimaforandringer, som formuleret i vores Innovation Intent og i Grundfos’ hvidbog om vores syn på klimaudfordringen. For at få så stor værdi som muligt skal vi bringe overholdelse af regler, ansvarlighed og bæredygtighed op til et endnu højere niveau.

Fælles værdiskabelse

Vi tror på, at Grundfos’ succes og samfundets succes er gensidigt berigende. For at skabe værdi for Grundfos skal vi også skabe værdi for samfundet. Det omfatter vores medarbejdere, leverandører, kunder og de samfund, hvor vi opererer. Det indbefatter også at behandle miljøet på en måde, der vil bevare det for samfundet og vores fremtidige forretning.

Grundlæggende mener vi, at Grundfos og de samfund, hvor vi opererer, er gensidigt afhængige. Succesrige virksomheder har brug for sunde samfund, og sunde samfund har brug for succesrige virksomheder. Derfor følger vores forretningsbeslutninger princippet om fælles værdi – værdi, der gavner begge parter. At skabe fælles værdi vil sige at tænke fremad og samtidig levere kortsigtede resultater. Det betyder, at vi vil vælge vores initiativer vedrørende bæredygtighed og ansvarlighed med omhu og øremærke vores ressourcer til områder, hvor vi kan yde det største bidrag samtidig med, at vi bevarer konkurrenceevnen. På den måde mener vi, at vi kan opfylde begge formål. Fælles værdi går på tværs af bæredygtighed og ansvarlighed, skærper vores strategiske tilgang og forstærker effekten af vores indsats.

Læs mere om vore shared-value model her.

Hvordan vil du vurdere din erfaring med nettsiden?Ytterligere kommentarer

E-post