Samfundsengagement

file

Vi støtter det omgivende samfund

Samfundet og virksomheden går hånd i hånd, og derfor skaber vi økonomisk vækst for de samfund, hvor vi har aktiviteter. Det gør vi gennem vores involvering af stakeholders og støtte til forbedring af leveforholdene for lokale indbyggere. Det er vores sociale tilgang til at operere.

Vi ønsker at engagere os i de lokale samfund gennem dialog med alle vores stakeholders. Når vi engagerer os i dialog med lokale samfund, får vi en unik viden og know-how om, hvordan vi skaber de mest bæredygtige løsninger.

En anden måde at hjælpe lokale samfund på er gennem samarbejde og donation af penge, produkter eller frivilligt arbejde fra medarbejdere til støtte for velgørende organisationer, NGO’er, universiteter osv.

Vi skaber fælles værdier ved at fokusere på vand

Vand er synonym med Grundfos, og når Grundfos-selskaber engagerer sig i lokale samfund, er vand et fokusområde. Grundfos-selskaber støtter udviklingen af bæredygtige vandløsninger, underviser børn om vandbeskyttelse og ren energi og donerer produkter til vandforsyning.