Klima

file

Klimaændringer, vand og energi hænger uløseligt sammen. Hvis vi virkeligt ønsker at finde bæredygtige løsninger, bliver vi nødt til at angribe alle tre på en holistisk måde.

Klimaændringer – en mulighed for forretningen

Grundfos vil styrke sin bæredygtige profil ved at tilbyde banebrydende grønne løsninger, der bidrager til at møde en række globale udfordringer, når det gælder klimaændringer, vandmangel og demografiske forandringer, samtidig med at vi driver en lønsom og sund forretning på langt sigt.

Som en global leder inden for pumpeløsninger har Grundfos en enestående mulighed for at hjælpe med at forbedre energieffektiviteten i vandløsninger. Vi tror på, at vores evne til at gå foran og levere effektive miljøløsninger er den rigtige måde, hvorpå vi kan rette vores kapacitet mod de områder, hvor vi kan gøre mest gavn. Det gælder kampen mod såvel vandmangel, overforbrug af energi og naturlige ressourcer, ineffektive infrastrukturer og stigende CO2-udslip. Det er ingen tvivl om, at behovet vil vokse for beskyttelse mod oversvømmelser og bedre systemer til transport, rensning og behandling af vand. Vi har allerede lanceret produkter, der opfylder fremtidens behov og miljøstandarder, og mange af dem er påbegyndt eller baseret i Grundfos New Business A/S.

Vi tager vores egen medicin – CO2, energi, vand og reduktion af affald
Grundfos’ strategi drejer sig i høj grad om bæredygtighed. Vores mål er bl.a. at spare energi i produktionen og nedsætte CO2-udslippet. Det er et vigtigt mål, fordi Grundfos’ CO2-udslip har en væsentlig indflydelse på miljøet.

Se vores Footprint-strategi her.