Privacy and Terms of Use

Betingelser for bruk av Grundfos' digitale løsninger 

Betingelser for bruk

 

Beskrivelse av tjenester

Når du bruker Grundfos' digitale ("Digitale løsninger"), har du adgang til opplysninger og tjenester levert av Grundfos.

De digitale løsningene består av Grundfos' nettside, hvor du kan bruke spesifikke tjenester som selvbetjening, kontaktskjemaer, forespørsler om førsteklasses innhold, påmelding til nyhetsbrev osv., og spesifikke Grundfos-applikasjoner som ikke krever en konto for å få adgang, som Grundfos GO-appene og Grundfos Product Center. For enkelte av applikasjonene vil det være en ekstra sluttbrukerlisensavtale (EULA), og du vil kunne opprette en konto og få adgang til ytterligere moduler i applikasjonene. 

 

Aksept av vilkår

De digitale løsningene Grundfos leverer til deg, inkludert eventuelle oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner osv., er underlagt følgende betingelser for bruk.
Grundfos forbeholder seg retten til når som helst å oppdatere betingelser for bruk uten forutgående varsel. Den seneste versjonen av betingelsene for bruk finner du ved å trykke på linken "Juridiske forhold" nederst på våre nettsider. Med din adgang til de digitale løsningene, eller ved bruk av nettsiden, aksepterer du å være bundet til disse betingelsene for bruk. 

 

Ansvarsfraskrivelse

Grundfos formidler utelukkende de digitale løsningene som en tjeneste og til informasjonsformål. Overføring av disse opplysningene skaper ikke noen form for relasjon til Grundfos. Du bør ikke handle på bakgrunn av opplysningene levert gjennom de digitale løsningene uten å søke personlig assistanse fra Grundfos. Vi har forsøkt å gjøre opplysningene, softwaren og andre tjenester i de digitale løsningene så nøyaktige som mulig, men det kan forekomme feil eller mangler i de digitale løsningene som vi fraskriver oss ethvert ansvar for. Materialet og innholdet i de digitale løsningene leveres "som det er", og uten garanti av noe slag. 

Hverken Grundfos eller dets datterselskaper kan holdes ansvarlig for tap av hardware, software eller filer som skyldes bruk av de digitale løsningene eller elementer lastet ned eller anvendt fra/i de digitale løsningene. Grundfos kan dermed ikke garantere at de digitale løsningene - eller tjenester som formidles i de digitale løsningene  - enten av Grundfos eller på Grundfos' vegne (inkludert gratis nedlastning av software), vil oppfylle dine krav eller vil være uten avbrytelser, rettidige, sikre eller feilfrie, eller at de digitale løsningene eller servere som benyttes av Grundfos, er uten virus eller feil, eller er fullt funksjonelle eller nøyaktige. Grundfos arbeider for å opprettholde de digitale løsningene og deres drift, men Grundfos er ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som måtte eksistere i de digitale løsningene eller deres drift. 

Grundfos kan formidle linker til andre nettsider eller gi adgang til tredjeparts applikasjoner. Ditt bruk av slike tredjeparts nettsider og/eller applikasjoner skjer på egen risiko.

Gjeldende lovgivning tillater kanskje ikke en fraskrivelse av visse garantier eller begrensning, eller ansvarsfraskrivelse fra tilfeldige skader eller følgeskader. Derfor gjelder enkelte av de ovennevnte begrensninger muligens ikke for deg. Grundfos' eller dets datterselskapers samlede ansvar kan imidlertid ikke overstige det beløpet du eventuelt har betalt for bruk av digitale løsninger. 

 

Misbruk eller ulovlig bruk

Som betingelse for ditt bruk av digitale løsninger, må du bruke de digitale løsningene til formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til betingelsene for bruk. Du må ikke bruke de digitale løsningene på måter som kan skade, deaktivere eller overbelaste en Grundfos-server eller nettverk som er koblet til en Grundfos-server, eller forstyrre andre parters bruk av digitale løsninger. Du må ikke oppnå uautorisert adgang til digitale løsninger, andre kontoer eller en Grundfos-server ved hjelp av hacking eller andre metoder. Du må ikke på noen måte skaffe deg adgang til materiale eller opplysninger som ubevisst er gjort tilgjengelig via de digitale løsningene.

Du må ikke bevisst innføre virus, trojanske hester, ormer eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. 

 

Åndsverk

De digitale løsningene og hvert av elementene de består av, inkludert de digitale løsningenes grafiske profilering, data, software, tekster og logoer, er beskyttet av immaterialrettighetene, dvs. spesielt opphavsrett og/eller varemerket.

De digitale løsningene og alle elementene de består av tilhører utelukkende Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke de digitale løsningene som spesifisert for hver digitale løsning. 

Enhver annen bruk av de digitale løsningene eller noen av deres elementer utgjør en overstredelse av rettigheter, med mindre det foreligger en tidligere og spesielt skriftlig tillatelse fra Grundfos Holding A/S.

 

Skadeserstatning

Du er forpliktet til å erstatte, forsvare og holde Grundfos (inkludert dets datterselskaper) skadeløs fra ethvert ansvar, krav, tap og utgifter, inkludert advokatutgifter og omkostninger ved brudd på brukerbetingelsene, eller bruk eller misbruk av din Grundfos konto. 

 

Rettstvister

Enhver tvist som følge av bruken av applikasjonene eller fortolkningen av brukerbetingelsene er underlagt lovgivningen i Danmark, med unntak av reglene om lovkonflikt. Den eksklusive domsmyndighet for enhver og alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne EULA, er København Byrett. 

Hvis lovene som gjelder for disse betingelsene på et senere tidspunkt fortolkes eller endres, slik at en eller flere av beslutningene blir ineffektive eller ugyldige, medfører dette ikke at alle betingelsene blir ugyldige. 

 

Diverse

Grundfos forbeholder seg retten til å endre, midlertidig innstille eller fullstendig avvikle de digitale løsningene uten å oppgi en grunn til dette, eller varsle om dette på forhånd. Grundfos forbeholder seg også retten til å stenge din, din tilgangsadministrators og dine autoriserte brukeres adgang til de digitale løsningene uten å oppgi en grunn til dette, eller varsle om dette på forhånd. Grundfos kan, uten å begrense den generelle gyldighet av ovenstående, når som helst midlertidig innstille eller helt avslutte din adgang til de digitale løsningene, hvis du ikke overholder brukerbetingelsene. 

Brukerbetingelsene utgjør hele avtalen mellom Grundfos og deg som bruker, og tilsidesetter eventuelle tidligere inngående avtaler. 

Hvis Grundfos mislykkes i å håndheve visse bestemmelser, betyr ikke det at Grundfos gir avkall på sin rett til å gjøre dette senere. Hvis retten finner enkelte av betingelsene irrelevant for deg spesielt, er resterende betingelser fortsatt gjeldende. Grundfos kan etter eget skjønn overføre denne avtalen til en hvilken som helst juridisk enhet i Grundfos-konsernet.  

 

Personvernregler

Grundfos samler inn personopplysninger om deg for å kunne levere våre digitale løsninger. Med din bruk av Grundfos' digitale løsninger aksepterer du at Grundfos behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernreglene. Hos Grundfos anerkjenner vi at du kanskje ønsker å holde personopplysningene du oppgir på nett konfidensielt, og vi er oppmerksomme på at vi er forpliktet til å sikre passende beskyttelse og ansvarlig behandling av alle personopplysningene vi mottar. 

Hvis du føler at du ikke kan godta personvernreglene, anbefaler vi at du ikke bruker Grundfos' digitale løsninger. 

 

Hva slags opplysninger samler og behandler vi?

Når du bruker Grundfos' digitale tjenester, kan Grundfos samle inn personopplysninger om deg, som for eksempel navn, firma, e-postadresse, telefonnummer, adresse og IP-adresse, samt logge samtaler mellom deg og Grundfos' chat-representant når du bruker chat-forumet ("persondata").

Grundfos registrerer og behandler personopplysninger for å levere de forespurte tjenestene når du:

 • Bruker visse former for selvbetjening og kontaktskjemaer.
 • Sender oss en forespørsel eller gir oss tilbakemelding.
 • Bruker vårt chat-forum som er tilgjengelig i ulike land.
 • Sender oss visse former for personopplysninger via nettside eller applikasjoner.

Du kan fritt bestemme om du vil gi Grundfos tilgang til dine personopplysninger. Men du må gi oss personopplysningene for å ta i bruk Grundfos' digitale verktøy. Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, vil du ikke kunne bruker alle funksjonene i Grundfos' digitale løsninger.

 

Til hvilke formål samler og behandler vi personopplysninger?

Grundfos bruker dine personopplysninger til å levere tjenester som er knyttet til de digitale løsningene du ber om, inkludert å komme i dialog med deg angående tilbud osv., når du ønsker det. 

Grundfos bruker også personopplysningene og din bruk av de digitale løsningene til å gi deg best mulige råd, samt til kunnskaps- og etterretningsinnsamling og analyseformål, for å skape et komplett kundebilde og få en bedre forståelse av våre kunders behov og atferd. Denne kunnskapen bruker vi til å skape en mer brukertilpasset kundeopplevelse. 
Tilslutt, når du kommuniserer i Grundfos' chat-forum, logges samtalen mellom deg og Grundfos, og en kopi av samtalen lagres for å sikre at chat-funksjonen fungerer optimalt , og for at Grundfos' chat-representanter kan søke etter tidligere samtaler du deltok i for å kunne bistå deg bedre. 

Grundfos lagrer ikke opplysninger om betalingsmetoder, for eksempel betalingskortnumre, bankkontonumre eller lignende. 

 

Rettsgrunnlaget for innsamling av personopplysninger

Behandlingen av dine personopplysninger er basert på avtalen mellom deg og Grundfos om at du bruker en eller flere av Grundfos' digitale løsninger, og at behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle de ovenfornevnte formål. Behandlingen av dine personopplysninger anses derfor for å være nødvendig for å utføre en handling som er omfattet av en kontrakt som du er part i, eller for å utføre en handling på din forespørsel før du inngår en kontrakt som utgjør Grundfos' rettsgrunnlag for å behandle dine personopplysninger (artikkel 6, paragraf 1, lit. B i personvernforordningen (GDPR) (forordning (EU) 2016/679)).

Det er kun tillatt å behandle dine personopplysninger hvis det er nødvendig for å overholde juridiske eller lovgivningsmessige forpliktelser (for eksempel videreformidling til domstol eller strafferettslige myndigheter), hvis du har gitt samtykke til den gjeldende behandling, eller hvis behandlingen ellers er lovlig i henhold til gjeldende lov. Hvis opplysningene behandles til andre formål, kan vi gi deg ytterligere informasjon. 

 

Hvem er den dataansvarlige, og hvem videresender vi personopplysninger til (databehandlere)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, telefon +45 87 50 14 00 og din lokale Grundfos-enhet (sammen "Grundfos") er felles dataansvarlige og ansvarlige for datasikkerhet og behandlingen av dine personopplysninger i henhold til de spesifikke formål som er nevnt ovenfor. Se en oversikt over lokale Grundfos-enheter ved å trykke på denne linken.

Grundfos kan dele dine personopplysninger med tredjeparter som fungerer som Grundfos’ databehandlere  for å behandle dine personopplysninger i samsvar med ovennevnte formål. Følgende databehandlere benyttes:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland: Microsoft leverer IT-infrastrukturen.

 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland Grundfos bruker Googles Webmaster Tool & Search Console, samt Google Analytics.  I tillegg plasserer Grundfos "Google DoubleClick Adservices"-scripts (nettbasert reklameverktøy) på sine nettsider. Grundfos har ikke selv adgang til Google DoubleClick-tjenesten, som administreres av Dentsu Aegis Network A/S.

 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 København K: Dentsu Aegis Network A/S administrerer reklamer på nett.

 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irland: Grundfos bruker Adobe Experience Cloud-løsninger for å bygge opp, administrere og optimalisere Grundfos’ digitale løsninger. 

 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: MaxMind leverer IP-baserte stedstjenester for å vise relevante opplysninger på et kart sentrert på posisjonen din.

 • Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA: Marketo leverer e-postbasert automatisert markedsføring. 

 • Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irland: Facebook leverer Facebook Pixel-script for å sikre mer effektiv målretning av nettannonser.

 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Irland: LinkedIn tilbyr av og til LinkedIn Website Retargeting-script på nettsidene for å sikre en mer effektiv målretning av nettannonser. 

 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland: LogMeIn leverer hjelp ved lagring og søk i samtaleutskrifter.

 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Tyskland: IDSM leverer og støtter Grundfos Service Map-systemet.

 • SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danmark: SAP bistår Grundfos med å behandle kundedata og leverer systemet til denne behandlingen.

 • Andre lokale selskaper i Grundfos-konsernet som bistår med IT-support av ovennevnte systemer. 

 • Andre mottakere, typisk konsulenter, som består med IT-support av ovennevnte systemer og medvirker i behandling av dine personopplysninger i ovennevnte systemer på vegne av Grundfos. 

Andre autoriserte tredjeparter kan ha behov for å få adgang eller oppbevare personopplysninger, hvis dette er påkrevd i henhold til gjeldende lov (for eksempel myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter som hører inn under det offentlige).

 

Overføring av personopplysninger

I enkelte tilfeller kan dine personopplysninger bli overført til et land utenfor EU/EØS. Grundfos sikrer at en slik overføring utføres i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover. Det innebærer at enhver part utenfor EU/EØS som er i besittelse av dine personopplysninger skal sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. For eksempel ved å bruke EU’s standard kontraktbetingelser, eller implementere og overholde bindende virksomhetsregler hvor det er relevant. Hvis du har spørsmål i forbindelse med dette, er du velkommen til å kontakte Grundfos. Se kontaktopplysningene nedenfor i avsnittet «Hvordan får du adgang til dine personopplysninger? /Ytterligere rettigheter» nedenfor. 

 

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig til ovennevnte formål, nemlig å levere de ønskede tjenester til deg, kommunisere med deg, gjøre det mulig for Grundfos’ chat-representanter å søke etter tidligere samtaler du har deltatt i, og så lenge det er nødvendig å skape mer tilpasset brukeropplevelser for deg. Dine personopplysninger vil imidlertid ikke bli oppbevart i mer enn 37 måneder. 

Enkelte av dine personopplysninger kan imidlertid oppbevares til regnskapsmessige formål, eller til forsvar mot juridiske krav. Disse personopplysningene blir lagret til utløpet av lovfestet frist. I tillegg kan noen av dine personopplysninger lagres i en anonymisert form som ikke gjør det mulig å identifisere deg

 

Hvordan kan du få adgang til dine personopplysninger? /Ytterligere rettigheter

I henhold til gjeldende lovgivning har du forskjellige rettigheter (under de vilkår som er angitt i gjeldende lov).

Tilbakekalling av samtykke: Hvis du har gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten til den behandlingen som ble foretatt før tilbaketrekningen av samtykket. 

Innsynsrett: Du kan ha rett til å få bekreftet om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, og i så fall be om tilgang til disse opplysningene. Du vil da få tilgang til blant annet opplysninger om formålene med behandlingen, om hvilke kategorier av personopplysninger det dreier seg om, og om hvilke mottakere eller kategorier av mottakere dine personopplysninger har blitt eller vil bli videresendt til. Dette er imidlertid ikke en absolutt rett, og andre personers rettigheter og interesser kan begrense din innsynsrett. 

Du kan ha rett til å få en kopi av de personopplysningene som blir behandlet. For ytterligere kopier forespurt av deg, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på de administrative omkostninger.

Rett til utbedring: Du kan ha rett til å få dine personopplysninger rettet hvis de er ukorrekte. Avhengig av formålet med behandlingen, kan du har rett til å få fullført ufullstendige personopplysninger, blant annet ved å fremlegge en tilleggserklæring. 

Rett til å bli slettet («Retten til å bli glemt»):Under visse omstendigheter kan du har rett til å få dine personopplysninger slettet av oss, og vi kan være forpliktet til å slette slike personopplysninger. 

Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger. I så fall vil de aktuelle opplysningene bli merket, og de vil deretter kun bli behandlet av oss til bestemte formål. 

Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du av hensyn til din situasjon, eller hvis dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring, ha rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger, hvorpå vi ikke lenger vil ha rett til å behandle dine personopplysninger. 

Rett til dataportabilitet: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre disse opplysningene til en annen enhet uten at vi kan forhindre deg.

Hvis du vil vite mer, eller ønsker å benytte en eller flere av de ovennevnte rettighetene, er du velkommen til å kontakte Grundfos Holding A/S ved å ringe til +45 87 50 14 00, eller fylle ut kontaktskjemaet på vår nettside. Enkelte Grundfos-virksomheter har en lokal databeskyttelsesansvarlig du også kan kontakte. Vennligst se denne linken for en oversikt over databeskyttelsesansvarlige.

 

Innsending av klager

Du har også mulighet til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten vedrørende behandlingen av dine personopplysninger.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen eller gjøre tilføyelser til den til enhver tid. Den aktuelle personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på Grundfos’ firmanettside.