Betingelser og Fortrolighed

Betingelser for brug af Grundfos' digitale løsninger

Betingelser for brug

Beskrivelse af tjenester

Når du bruger Grundfos' digitale løsninger ("Digitale løsninger"), har du adgang til
oplysninger og tjenester leveret af Grundfos.

De digitale løsninger består af Grundfos- webstedet, hvorfra du kan bruge specifikke
tjenester såsom selvbetjening, kontaktformularer, anmodninger om førsteklasses
indhold, tilmelding til nyhedsbreve osv. og specifikke Grundfos-applikationer, der ikke kræver en konto som Grundfos GO Apps og Grundfos Product Center for at få adgang. For nogle af applikationerne vil der være en ekstra slutbrugerlicensaftale (EULA), og du vil være i stand til at oprette en konto og få adgang til yderligere moduler i applikationerne.

Accept af vilkår

De digitale løsninger, som Grundfos leverer til dig, herunder eventuelle opdateringer,
forbedringer, nye funktioner osv, er underlagt følgende betingelser for brug.
Grundfos forbeholder sig retten til når som helst at opdatere betingelserne for
brug uden forudgående varsel. Den seneste version af betingelserne for brug kan
gennemses ved at klikke på linket "Juridiske forhold" nederst på vores websider. Med din adgang til de digitale løsninger eller brug af hjemmesiden på nogen måde accepterer du at være bundet af disse betingelser for brug.

Ansvarsfraskrivelse

Grundfos formidler udelukkende de digitale løsninger som en service og til informationsformål. Overførsel af disse oplysninger skaber ikke nogen form for relation til Grundfos. Du bør ikke handle på baggrund af oplysninger leveret gennem de digitale løsninger uden at søge personlig assistance fra Grundfos. Vi har forsøgt at gøre oplysningerne, softwaren og andre tjenester i de digitale løsninger så nøjagtige som muligt, men der kan forekomme fejl eller udeladelser i de digitale løsninger, som vi fraskriver os ethvert ansvar for. Materialet og indholdet af de digitale løsninger leveres "som det er og forefindes" og uden nogen form for garanti.

Hverken Grundfos eller dets datterselskaber kan gøres ansvarlige for tab af hardware, software eller filer, der skyldes brug af de digitale løsninger eller elementer downloadet eller anvendt fra/i de digitale løsninger. Grundfos kan således ikke garantere, at de digitale løsninger eller de tjenester, som formidles i de digitale løsninger, enten af Grundfos eller på Grundfos' vegne (herunder gratis download af software), vil opfylde dine krav eller vil være uden afbrydelser, rettidige, sikre eller fejlfri, eller at de digitale løsninger eller de servere, der benyttes af Grundfos, er uden virus eller fejl eller er fuldt funktionelle eller nøjagtige. Grundfos bestræber sig på at vedligeholde de digitale løsninger og deres drift, men Grundfos er ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, der måtte eksistere i de digitale løsninger eller driften heraf.

Grundfos kan formidle links til andre websider eller give adgang til tredjeparters applikationer. Din brug af sådanne tredjeparters
websteder og/eller applikationer sker på egen risiko.

Den gældende lovgivning tillader muligvis ikke fraskrivelse af visse garantier eller begrænsning eller ansvarsfraskrivelse for hændelige skader eller følgeskader. Derfor gælder nogle af de ovennævnte begrænsninger eller ansvarsfraskrivelser muligvis ikke for dig. Grundfos' eller dets datterselskabers samlede ansvar kan dog under ingen omstændigheder overstige det beløb, du eventuelt har betalt for brug af de digitale løsninger.

Misbrug eller ulovlig brug

Som betingelse for din brug af digitale løsninger må du ikke bruge de digitale løsninger til noget formål, der er ulovligt eller forbudt af disse betingelser for brug. Du må ikke bruge de digitale løsninger på nogen måde, som kan skade, deaktivere eller overbelaste nogen Grundfos-server eller de netværk, der er forbundet til nogen
Grundfos-server, eller forstyrre andre parters brug af nogen digitale løsninger. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen digitale løsninger, andre konti eller til nogen Grundfos-server ved hjælp af hacking eller anden måde. De må ikke på nogen måde skaffe dig adgang til eller forsøge at skaffe dig adgang til materiale eller oplysninger, der ikke bevidst er gjort tilgængelige via de digitale løsninger.

Du må ikke bevidst indføre virusser, trojanske heste, orme eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt.

Intellektuel ejendomsret

De digitale løsninger og alle de elementer, som de udgøres af, herunder især de digitale løsningers grafiske charter, data, software, tekster og logoer, er beskyttet af
intellektuel ejendomsret, dvs. især ophavsret og/eller varemærkeret.

De digitale løsninger og alle de elementer, som de udgøres af, tilhører udelukkende Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge de digitale løsninger som specificeret for hver digital løsning.

Enhver anden brug af de digitale løsninger eller nogen af deres elementer udgør en overtrædelse af rettigheder, medmindre der foreligger en tidligere og navnlig skriftlig tilladelse fra Grundfos Holding A/S.

Skadesløsholdelse

Du er forpligtet til at erstatte, forsvare og holde Grundfos (herunder dets datterselskaber) skadesløs for ethvert ansvar, krav, tab og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger, i forhold til din overtrædelse af disse betingelser for brug, brug eller misbrug af din Grundfos Account.

Juridiske tvister

Enhver tvist som følge af brugen af Applikationerne eller fortolkningen af betingelserne for brug er underlagt lovgivningen i Danmark, dog undtaget reglerne om lovkonflikt. Det eksklusive værneting for enhver og alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne EULA, er Københavns Byret.

Hvis de love, der gælder for disse betingelser, på et senere tidspunkt fortolkes eller ændres, således at en eller flere af bestemmelserne bliver ineffektive eller ugyldige, medfører dette ikke, at alle betingelserne bliver ugyldige.

Diverse

Grundfos forbeholder sig ret til at ændre, midlertidigt indstille eller helt afvikle de digitale løsninger uden at skulle angive en årsag hertil eller på forhånd varsle herom. Grundfos forbeholder sig ligeledes ret til at lukke for din, din adgangsadministrators
og dine autoriserede brugeres adgang til de digitale løsninger uden at skulle angive en årsag hertil eller på forhånd varsle herom. Grundfos kan uden at begrænse den generelle gyldighed af ovenstående midlertidigt når som helst indstille eller helt afslutte din adgang til de digitale løsninger, hvis du når som helst ikke overholder betingelserne for brug.

Betingelserne for brug udgør hele aftalen mellem Grundfos og dig som bruger og tilsidesætter eventuelle tidligere indgåede aftaler.

Hvis Grundfos undlader at håndhæve visse bestemmelser, betyder det ikke, at Grundfos giver afkald på sin ret til at gøre dette efterfølgende. Hvis retten finder nogen af betingelserne ikke-relevante for dig i særdeleshed, er de resterende betingelser stadig gældende. Grundfos kan efter eget skøn overføre denne aftale til en hvilken som helst juridisk enhed i Grundfos-koncernen.

 

Fortrolighedspolitik

Grundfos indsamler persondata om dig for at kunne levere de digitale løsninger. Med din brug af Grundfos' digitale løsninger giver du Grundfos tilladelse til at behandle dine persondata i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Hos Grundfos anerkender vi, at du muligvis ønsker at holde de persondata, du afgiver online, fortrolige, og vi er opmærksomme på, at vi er forpligtet til at sikre passende
beskyttelse og ansvarlig behandling af alle de persondata, vi modtager.

Hvis du ikke føler, at du kan acceptere denne fortrolighedspolitik, anbefaler vi, at du ikke bruger Grundfos' digitale løsninger.

Hvilke typer data indsamler og behandler vi, og til hvilke formål?

Generelt kan du få adgang til de digitale løsninger uden at oplyse, hvem du er, og uden at angive persondata om dig selv.

I visse tilfælde er det dog nødvendigt for Grundfos at bede dig om og registrere personligt identificerbare oplysninger om dig selv, såsom navn, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse ("Persondata") for at kunne levere
nyhedsbreve eller andre tjenester.

Grundfos registrerer og behandler persondata om dig for at levere de anmodede tjenester, når du:

  • Bruger visse former for selvbetjening og kontaktformularer.
  • Sender os en forespørgsel eller giver os feedback.
  • Tilmelder dig et nyhedsbrev.
  • Sender os visse former for persondata via vores websted eller applikationer.

Grundfos registrerer kun de persondata, der er nødvendige for at kunne levere den tjeneste, du har anmodet om (f.eks. din e-mailadresse eller postadresse).

Desuden indsamler Grundfos data om din brug af de digitale løsninger, herunder din IP-adresse, til vidensindsamlings- og analyseformål med henblik på at opbygge et komplet kundebillede og få en bedre forståelse af vores kunders behov og adfærd. Denne viden bruger vi til at skabe en mere brugertilpasset kundeoplevelse.

Grundfos lagrer ikke oplysninger om betalingsmetoder, f.eks. betalingskortnumre, bankkontonumre eller lignende.

Hvem er den registeransvarlige, og hvem videregiver vi persondata til (databehandlere)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro er registeransvarlig og ansvarlig for datasikkerheden for de indsamlede oplysninger.

For at kunne levere de varer eller tjenester, du har bestilt, videregives de persondata, du indtaster i de digitale løsninger, yderligere til:

  • selskaber i Grundfos-koncernen
  • nøje udvalgte tredjeparter, som er betroet brugen af dine persondata, herunder, men ikke begrænset til:

- Microsoft Ireland Operations Limited Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland

- Globase International Aps Emdrupvej 28 A, 3. 2100 København

- Google Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

- Adobe Systems Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irland

- MaxMind 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA

- Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA

- Facebook  4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irland

Det kan være nødvendigt for andre autoriserede tredjeparter at få adgang til eller opbevare persondata, hvis dette er påkrævet ifølge lokal lovgivning. Grundfos begrænser sådanne tredjeparters adgang til og brug af persondataene.

Hvordan lagrer vi dine persondata?

Dine persondata og datafiler lagres og behandles muligvis i alle lande, hvor Grundfos har afdelinger, eller hvor Grundfos engagerer tjenesteudbydere. Med din brug af
Grundfos' digitale løsninger eller videregivelse af oplysninger til Grundfos giver du samtykke til overførsel af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have andre regler for databeskyttelse end dit land eller det land, du befandt dig i, da du indsendte oplysningerne til Grundfos.

Persondataene opbevares kun så længe, det er nødvendigt i relation til de ovennævnte formål.

Adgang til oplysninger og klager

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Grundfos har indsamlet om dig, og at gøre indsigelse imod registrerede oplysninger og behandlingen af dine persondata. Hvis oplysningerne er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at kræve dem rettet eller slettet.

Desuden har du ret til at protestere mod enhver profilering foretaget af Grundfos. Du kan endvidere klage til Datatilsynet i Danmark.

Hvis du vil vide mere eller ændre de oplysninger, du har givet os, er du velkommen til at kontakte Grundfos Holding A/S ved at udfylde denne kontaktformular

Kontakt, ændringer og opdatering af fortrolighedspolitikken

Grundfos er til enhver tid forpligtet til at opholde de lovgivningsmæssige krav til beskyttelse af privatlivets fred. Øverst i vores fortrolighedspolitik kan du altid se, hvornår, politikken senest blev opdateret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores fortrolighedspolitik, eller hvordan vi
bruger dine persondata, er du velkommen til at kontakte Grundfos Holding A/S.