Databeskyttelse ifm. jobansøgninger

Når du indtaster dine personlige oplysninger, registreres du som ansøger i Grundfos’ kandidatbank. Det betyder, at vi har adgang til dine personlige oplysninger, såfremt vi har brug for at kontakte dig.

Databehandler:
Grundfos Management A/S vil i alle tilfælde, hvor der indsamles persondata i Grundfos’ Kandidatbank, fungere som databehandler for Grundfos-koncernens selskaber.

Hvilke persondata:
Når du indsender dine persondata til Grundfos’ Kandidatbank, vil dine persondata, herunder dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, ansættelses- og uddannelseshistorik samt faglige og personlige kompetencer blive registreret.
Persondata indsendt til Grundfos’ Kandidatbank må IKKE indeholde:

  • Informationer om sygdom medmindre informationen er relevant for det pågældende job.
  • Information om graviditet'
  • Information om etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforening eller seksualitet.

Brug af persondata:
Dine persondata vil udelukkende blive anvendt af Grundfos i forbindelse med rekruttering af personale til Grundfos koncernen. Du giver derfor ved accept af denne Databeskyttelseserklæring samtykke til, at Grundfos må bruge dine persondata i hele Grundfos koncernen, der også inkluderer selskaber uden for EU.

Dine persondata behandles strengt fortroligt og kun autoriseret personale i Grundfos’ personaleafdelinger vil have adgang til dine persondata.

Tidsperiode:
Dine persondata vil blive gemt i Grundfos Kandidatbank i en periode på 5 år regnet fra tidspunktet for din registrering. Såfremt du har sendt CV, referencer eller lignende vedhæftede dokumenter med, vil sådanne dokumenter blive slettet efter 1 år.

Korrektion og sletning af persondata:
Du kan til en hver tid, ved henvendelse til Grundfos’ Personaleafdeling, få korrigeret urigtige oplysninger og/eller få slettet din registrering i Grundfos’ Kandidatbank.


Kontaktinformationer:
Hvis du har spørgsmål til Grundfos’ behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte People & Strategy:

Grundfos Management A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Telefon: +45 8750 1400