Vandindtag - Vandforsyningsvirksomheder

Oversikt

Oversikt

Tilvejebringelse af letbearbejdeligt vand er det første trin i ethvert vandforsyningsanlæg. Uanset om kilden er grundvand, overfladevand fra floder og søer, afsaltet havvand eller genbrugt, renset vand, tilbyder Grundfos totalpumpeløsninger i alle størrelser – lige fra dykpumper til blokpumper og enorme split-case-pumper med aksialt flow.

Bæredygtigheden af pumpning af vand fra en kilde over tid forudsætter, at pumpeløsningen er omkostningseffektiv og energioptimeret, samt at driften er problemfri. Grundfos har flere årtiers erfaring med at udvikle styrings- og overvågningssystemer til pumpeløsninger og producerer sine egne pumpemotorer til alle væsketyper og flowkrav.

Eksterne frekvensomformere (CUE) til hastighedsregulerede drev og motorbeskyttelse (MP204) til overvågning af motortilstand sikrer optimal tilpasning til skiftende forhold. Det sikrer, at hydraulik, motorer, elektronik og alle de mekaniske komponener, der tilsammen udgør en pumpeløsning, passer perfekt sammen, hvilket sikrer den bedst mulige virkningsgrad.

I årenes løb har Grundfos stået bag adskillige banebrydende opfindelser, der har sat eller er ved at sætte standarden for industrien, og Grundfos vil fortsat være i front, når det handler om at fremme energieffektivitet og bæredygtig teknologi. Det er disse opfindelser, der vil gøre det muligt for vandforsyningsinfrastrukturen at leve op til fremtidige udfordringer og forskrifter.

Grundfos' højvirkningsgradsmotorer kombineret med et integreret eller eksternt variabelt frekvensdrev lever op til – og overgår endda i visse tilfælde – de lovkrav, der stilles til motorvirkningsgrad rundt omkring i verden. Når man tager i betragtning, at i gennemsnit 85 % af en almindelig pumpes levetidsomkostninger er energiomkostninger, kan et skift til motorteknologi med høj virkningsgrad betyde en reduktion af levetidsomkostningerne på op til 50 % samt en betydelig reduktion af den miljømæssige påvirkning.

Grundfos' løsninger er konstrueret specielt til vandværksinstallationer, og alle komponenterne er fuldt integrerede fra begyndelsen. Grundfos går længere end de fleste, når det handler om at tilvejebringe vand på en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig måde. Vores viden kan anvendes til at tage fat på de vigtigste emner i forbindelse med beskyttelse af vandressourcer, opfyldelse af forbrugerbehov og sikring af en omkostningseffektiv infrastruktur. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Relaterte applikasjoner
Downloads

Downloads

 

SP-opslagsværk

SP-opslagsværk

Teknisk manual til optimale SP-installationer. (engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (engelsk)


Cases
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00