Vandforsyning - Industri

Oversikt

Oversikt

Vandforsyning

Forbrugsmønsteret varierer fra industri til industri. Nogle har brug for hyppig anvendelse af vand i små mængder, mens andre har brug for at fylde adskillige store tanke i løbet af ingen tid – uden at det påvirker vandforsyningen i andre dele af bygningen. Grundfos' store udvalg af bygningsinstallationspumper er udviklet til altid at sikre konstant tryk og jævn gennemstrømning i vandforsyningsanvendelser. Vandkvaliteten kan om nødvendigt måles og styres effektivt ved hjælp af et avanceret måle- og styresystem.

Afhængigt af den ønskede anvendelse kan vores pålidelige pumper brugertilpasses, så de giver nøjagtigt det ønskede tryk. Ud over ettrins- og flertrinspumper har vi også højtydende trykforøgerpumper, som garanterer konstant tryk i kritiske eller krævende anvendelser. Trykforøgeranlæg kan leveres med både variable frekvensdrev og styringer.

Alle Grundfos-pumper til brug inden for vandforsyning er naturligvis godkendt officielt til drikkevand.

 

Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00