Overfladevand fra landbruget

Oversikt

Oversikt

Ved brug af vand fra en kanal eller et opbevaringsbassin ændrer de stigninger og fald i vandstanden, som kan forekomme, i bund og grund specifikationerne for et pumpesystem, fordi disse variationer ændrer løftehøjden. En pumpe med én hastighed, som er dimensioneret til at løfte fra den laveste vandstand, forbruger for meget energi, hvis vandstanden er høj. En hastighedsreguleret pumpe kan derimod justere hastigheden for at kompensere for ændringer i vandstanden, hvilket er en fordel for den overordnede produktivitet i landbruget.

Med Grundfos' hjælp får landmændene et system, der afbalancerer indtaget med den skiftende vandstand og behovet, så der beskyttes mod tørløb, kavitation og motorfejl.

Relaterte produkter
Kontakt
Salgsvirksomheder

Telefon

+47 22 90 47 00
Servicesenter

Telefon

+47 22 90 47 00