Styretap

Oversikt

Oversikt

Mekaniske sprinkleranlæg som f.eks. drejevanding er effektive til dækning af store områder. Med en hastighedsreguleret pumpe og en tryksensor på drejetappen reguleres pumpens ydelse automatisk, så den passer til drejetappen. Det giver en mere ensartet vanding og holder energiomkostningerne nede. En pumpestyring giver den ekstra fordel, at pumpen beskyttes mod tørløb eller uregelmæssigheder i strømforsyningen, hvilket forlænger pumpens levetid.

Med udgangspunkt i det forventede vandbehov leverer Grundfos de pumpesystemer, der giver en jævn gennemstrømning og et jævnt tryk for alle dyser langs med drejetappen. Standardfunktionerne i vores hastighedsregulerede drev kompenserer for de varierende grader af løftehøjdetab i linjen, som forårsages af variabel gennemstrømning. Det beskytter mod risikoen for rørsprængning, minimerer lækagetab og holder energiomkostningerne nede. Og hvis der også indgår endekanoner i systemet, sikrer vores konstruktion korrekt tryk og ensartet vanding langs hele drejetappen.

Kontakt
Salgsvirksomheder

Telefon

+47 22 90 47 00
Servicesenter

Telefon

+47 22 90 47 00