Anlæg til medicinalindustrien

Oversikt

Oversikt

Servicesystemer til medicinalindustrien

Grundfos er en sand mester, når det drejer sig om at deaktivere og neutralisere spildevand, før det forlader fabrikken. Vores pumpeprogram kan håndtere alle typer spildevand effektivt, uanset mediets viskositet.

Servicesystemer til medicinalindustrien kan leveres med doseringspumper, der doserer den nødvendige kemiske agens til den pågældende renseproces nøjagtigt.

Desuden kan Grundfos som komplet leverandør levere et fuldt program af pumper til alle forsyningsbehov i en produktion, f.eks. varme, køling, vandforsyning og brandbekæmpelse. Vi dækker alle tryk- og gennemstrømningsniveauer effektivt – og med lige pålidelig ydelse, uanset om det drejer sig om den rene eller snavsede side.

 

 

Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00