Delvaskere

Oversikt

Oversikt

Delvaskeanlæg

Grundfos' pumper er yderst velegnede til brug i delvaskeanlæg i industrien, hvor pumpernes gennemstrømning og tryk kan tilpasses, så det passer til det individuelle behov.

Ettrins- eller flertrinscentrifugalpumperne fungerer ved temperaturer på op til 180 °C og ved tryk på op til 40 bar i to typer anvendelser:

  • Boksvaskeanlæg
  • Vasketunnelanlæg

Ud over de standardpumper, der findes til delvaskeanlæg, tilbyder Grundfos også specialpumper, der er udviklet til at håndtere forskellige medier. Hvis vandet indeholder olie, skal akseltætningens materiale være modstandsdygtigt over for denne type væske, mens særligt aggressive rengøringsmidler kræver, at pumpematerialet også er konstrueret til denne udfordring.

Alle pumper til delvaskeanlæg kan naturligvis leveres med doseringspumper, der doserer rengøringsmidlet og opløsningsmidlerne nøjagtigt.

 

Vigtige bemærkninger

  • Hvis et delvaskeanlæg bruges til flere forskellige vaskeformål, er det vigtigt at sikre, at pumperne er konstrueret til at håndtere de relevante rengøringsmidler og kemikalier.
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00