Juice

Oversikt

Oversikt

Juice

Fremstilling af juice handler i bund og grund om smag og konsistenstekstur, hvilket gør Grundfos' pumper ideelle til alle trin i processen – fra koncentration til genfortynding.

Koncentrationsprocessen kræver, at der bruges pumper fremstillet af rustfrit stål til at håndtere det aggressive juicekoncentrat. Grundfos kan også levere de robuste pumper til vaskeanlægget, hvor frugten først rengøres, før juicen presses ud af den.

Under koncentrationsprocessen transporterer ettrinscentrifugalpumper den vandholdige juice til og fra centrifugaludskillerne, hvor ekstrakten gradvist gøres mere kraftig. Afhængigt af juicens viskositet kan der bruges Lobepumper til forsigtigt at transportere medierne uden at ødelægge teksturen.

Til sidst i genfortyndingsprocessen overflyttes koncentratet forsigtigt til blandetanken vha. en Lobepumpe. Når juicen er færdig, transporterer en ettrinscentrifugalpumpe det færdige produkt til fyldestationen.

Alle Grundfos-pumper er naturligvis CIP-kompatible, så tanke og rør kan rengøres effektivt, uden at det er nødvendigt at demontere udstyr – dermed klargøres produktionslinjen hurtigt til næste batch.

 

Relaterte produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00