Grundvandsforsyning

Oversikt

Oversikt

Grundvand er en yndet kilde til kommunale vandforsyningssystemer, hvor det er en stabil kilde baseret på naturlig filtrering gennem jordens substrater sammenlignet med forurenet overfladevand og vandmanglen fra floder og søer i tørre sæsoner.

Korrekt indvinding af grundvand er afgørende for at sikre optimal energioptimering og bæredygtighed, som medfører reducerede driftsomkostninger. Optimering af denne proces betyder samling af en række specialiseringsområder på kildepladsen, f.eks. grundvandsreservoiret, indvindingsbrøndene, de valgte dykpumper, rørledningssystemet med råvand og grundvandets kvalitet.

Grundfos har SP-flertrinsdykpumper til alle brøndtyper. Grundfos' SP-pumper bygger på den sidste nye udvikling inden for hydraulik. SP-pumperne er bygget til at optimal effektivitet i perioder med stor efterspørgsel, og de sikrer samtidig lave omkostninger på langt sigt samt stor driftspålidelighed. Ud over en holdbar pumpe får du pålidelighed og problemfri, kontinuerlig drift med meget lange serviceintervaller sammenlignet med andre løsninger. Med en suveræn byggekvalitet og vores ekspertise inden for hydraulik, som allerede har bevist sit værd, sikrer Grundfos' pumper pålidelig drift uden pumpesvigt, og de er samtidig konstrueret til at modstå slitage fra sand.

Kildepladsoptimering er et vigtigt emne. Typiske problemer på en kildeplads kan være, at de anvendte pumper er for store eller for små, at vandspejlsniveauet er faldende, så pumperne skal kunne håndtere større løftehøjde, og at der kan være problemer med vandhastigheden og trykket i rørnettet. Disse problemer kan medføre ineffektivitet, øgede omkostninger og behov for at beskytte vandspejlet.

Grundfos tager udgangspunkt i hele kildepladsdriften og kan via øget effektivitet opnå energibesparelser, der hurtigt tjener sig ind. Erfaringen har vist, at halvdelen af alle de besparelser i energiforbruget, der er mulige i en kommunal vandforsyning, skal ske på kildepladsen.

Ved at integrere hastighedsregulerede drev og motorbeskyttelseskomponenter kan Grundfos tilbyde komplette systemer, der er udviklet til at fungere sammen. Grundfos CUE er et af de mest omfattende og alsidige programmer med eksterne hastighedsregulerede drev til de pumpeanvendelser, der for øjeblikket findes på markedet. Sammen med den brugervenlige MP 204-motorbeskyttelse sikrer vi overvågning og styring i døgndrift af alle vigtige parametre, som f.eks. tørløb eller overbelastning, så driftsstabiliteten opretholdes.

Ud over færdigheder inden for kildepladsadministration kan Grundfos levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Relaterte produkter
Downloads

Downloads

 

SP-opslagsværk

SP-opslagsværk

Teknisk manual til optimale SP-installationer.


profilbrochure for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet.


Cases
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00