Grundvandsforsyning

Oversikt

Oversikt

Grundvand

Når vandet skal indvindes fra jorden, skiller Grundfos' dykpumper og -pumpesystemer sig ud fra konkurrenterne. Uanset hvor dybt det skal bores, kan vores højtryksflertrinspumper klare opgaven uden problemer, så du får den nødvendige vandvolumen. Når vandet er oppe af jorden, findes der ettrins- og trykforøgerpumper til at transportere vandet til næste trin – enten til yderligere rensning eller til øjeblikkelig brug.

Hvis grundvandet skal pumpes direkte op af jorden og bruges med det samme, er Grundfos’ produkter effektive til at rense vandet i jorden og fjerne eventuelle kemikalier. Rensning af vand på stedet kan også være en oplagt løsning, hvis der er mangel på opbevaringsplads.

Alle Grundfos' dykpumper kan udstyres med en styreløsning, som er brugertilpasset til pålideligt at styre og måle pumpeaktiviteten. Hvis der er behov for yderligere styring, fås der en avanceret monitor til at holde nøje øje med, hvad der foregår under jorden. I tilfælde af uregelmæssigheder eller afvigelser lyder der en advarsel fra monitoren, så det er muligt at handle øjeblikkeligt og dermed undgå driftsstop. Grundvandets kvalitet kan også overvåges på alle rensetrin vha. pålidelig måling og styring.

 

Relaterte produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00